Bardu kommune har et barne- og ungdomsvennlig lokalsamfunn. Kommunen har god barnehagedekning, nytt skole- og kulturbygg — samt gode idrettsanlegg for de fleste idretter. Det finnes lag og foreninger for mangfoldige interesser. Jeg sier ikke dermed at alt er perfekt, det er fortsatt mye å ta tak i.

Men nå må vi vri fokuset over på forholdene for de eldre i Bardu. Vi blir stadig flere eldre, og med høyere levealder. Flere reformer for eldre er vedtatt, og nå gjenstår det å realisere de! Det snakkes bant annet om «et aldersvennlig samfunn», «leve hele livet» og nå siste reformen «bo trygt hjemme». Den sterkt økende folkesykdommen demens rammer samfunnet, også Bardu. Her må vi også sikre ressurser fremover, både med tanke på kunnskap, bemanning og kompetanse, men også bygningsmessig.

Vi må derfor ha en «tidlig innsats» innen eldrepolitikken — forebygge fremfor å behandle

Dessverre må bygging av omsorgsboligene ytterligere utsettes. Denne gang på grunn av manglende tilskudd fra Husbanken. Regjeringens budsjett for 2023 bidro til stopp i bygging av nye tilrettelagte boliger. Bardu kommune hadde sett for seg oppstart i 2023, men nå er alt usikkert. Høyre håper at det blir bevilget penger i forbindelse med revidert budsjett i juni, slik at Bardu kommune snarest får innvilget sin søknad på 27 millioner kroner.

Det totale kommunale skatte- og avgiftsnivået har økt kraftig de siste par årene. Dette rammer de eldre i stor grad, spesielt enslige eldre i egen bolig. Her må det til en kritisk gjennomgang av tidsforløp og behov for investeringer innen selvkostområdene for vann og avløp.

Det må i tillegg til gjøres vurderinger av mulighetene for å differensiere avgiftene, også innenfor renovasjon, for å imøtekomme kostnadene for enslige. Kommunens inntekter i 2023 på eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, er i budsjettet økt med 164 prosent fra 2022. Høyre vil stoppe videre økninger. Snarere vil vi redusere og, om mulig, fjerne denne usosiale skatten!

Terje Nyberget Foto: Gjermund Nilssen

Utenforskap omtales som regel mest i forbindelse med barn og unge, hvor det settes inn tiltak under begrepet «tidlig innsats». Utenforskap og ensomhet gjelder også i stor grad eldre mennesker. Vi må derfor ha en «tidlig innsats» innen eldrepolitikken — forebygge fremfor å behandle.

Forebyggende hjemmebesøk har eksistert i 20 år, men har blitt lite systematisk benyttet. Forebyggende hjemmebesøk vil kunne skape helhetlig ramme rundt fremtiden eldreomsorg i kommunen. Her kan den eldre tidlig snakke om temaer knyttet til egen aldring, helse og generell livssituasjon. Kommunen kan da iverksette relevant oppfølging over tid. Viktigste er at eldre får være sjef i eget liv!

PS: Bardu Høyre jobber nå med programmet for neste fireårsperiode, hvor eldrepolitikk er et av våre fokusområder. Vi gjennomfører dialogmøter med velgerne på forskjellige steder i kommunen. Onsdag starter vi opp i Salangsdalen. Der kan du møte oss i møterommet til Furuly Turbuss. Følg med på vår Facebook-side for øvrige møter!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her