Fiskerne har opplevd eventyrlige priser for torsken gjennom hele vinterfisket. Det er lite som tyder på noen endringer her — snarere tvert om. For i år er det vesentlig mindre fisk å kjempe om enn industrien hadde tilgjengelig for ett år siden. Ved utgangen av uke 13 gjensto det 54.000 tonn mindre torsk enn i tilsvarende uke av 2022.

Dermed sier det seg selv at konkurransen om torsken ikke vil dempe seg i månedene som kommer, men tilta i styrke etter hvert som torskekvantumet svinner hen.

For fiskerne er dette selvsagt godt nytt. Men for kjøperne blir det vesentlig tøffere tider. Fra før har konkurransen tæret hardt på marginene. Nå kan konkurransen i verste fall bli såpass tøff at de, uten en solid økonomi i bunnen, fort kan vegre seg for å gå inn i konkurransen.

Norges Råfisklags direktør Svein Ove Haugland framholdt for en ukes tid siden at det lavere restkvantumet vil få få konsekvenser for aktiviteten resten av året.

Haugland påpeker imidlertid at det mest iøynefallende denne sesongen er det store fallet i kvantum for Vesterålen og Troms. For mens Lofoten ligger 3.700 tonn bak fjoråret, ligger de to regionene lenger nord mer enn 10.000 tonn hver bak skjema. - Dette vil nok merkes for industrien der, sa Haugland til avisa Kyst og Fjord.

Dette er arter som spesielt kystflåten har hatt store kvoter på som ikke har vært fullt utnyttet de senere årene

- Vi har hatt en markant prisoppgang på grunn av konkurranse om råstoffet, og den har holdt seg gjennom hele sesongen. Vanligvis er den god i januar, og så faller den i februar og mars. Men i år har tilførselen av fisk vært så ujamn at prisen har holdt seg veldig godt, sa Haugland.

Haugland peker på at det lavere restkvantumet får konsekvenser for aktiviteten resten av året, og sier det blir spennende å se om situasjonen kanskje fører til at fiskere og industri vil være mer interessert i å utnytte for eksempel seien og hysa i større utstrekning enn ellers.

Det kan være med på å heise fiskeprisene også for disse fiskeslagene. For som Haugland påpeker — dette er arter som spesielt kystflåten har hatt store kvoter på som ikke har vært fullt utnyttet de senere årene.

Minileder: La det gro

Det svært populære gartneriet i Vågan på Senja røsker opp rota og legger ned på grunn av økte driftskostnader.

Så får vi bare håpe at noen andre finner grobunn til å ta over gartneridrifta.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her