Dette er et svært vanskelig spørsmål, og det finnes ikke noe entydig svar på det. Svaret finner vi også lenker til mer bakgrunnsinformasjon om krigen i Irak.

Dette er et godt og vanskelig spørsmål, som det ikke finnes et entydig svar på. De som bestemte at USA skulle gå til angrep på Irak har i ettertid også funnet det vanskelig å gi et godt og troverdig svar på dette spørsmålet. Det er flere årsaker som har vært i bildet for å forklare bakgrunnen for krigen.

Den formelle begrunnelse USA har gitt for angrepet, var at Irak produserte eller hadde et program for produksjon av masseødeleggelse-våpen, og var, eller kom til å bli, en trussel mot USA og andre land sin sikkerhet. Den direkte foranliggende årsaken var terrorangrepet på USA 11. september 2001.

Ellers så bruker Putin omtrent samme terrorangrepet på Ukraina, som Bush gjorde på Irak

Selv om det var klart for de fleste at Irak ikke var innblandet i dette angrepet ble det brukt av amerikanske politikere for å få støtte i befolkningen til krigføringen mot Irak. Spillet rundt Irak og landets våpenprogram startet lenge før 2001, men kom mer i fokus og ble prøvd å koblet til krigen mot terror etter 11/9 2001, men kom mer i fokus og ble argumenter om å angripe Irak, og de gikk til angrep uten støtte fra FN.

Etter krigen og gjennomgang av tusenvis av irakiske dokumenter har en aldri funnet bevis eller noe som har styrket USA sine påstander om utvikling av våpen, eller Saddam Hussein sine kontakter med terrororganisasjonen al-Qaida. Senere har USA lagt stor vekt på betydningen av krigen. Irak skulle bli et demokratisk fyrtårn i Midtøsten.

Det spekuleres i at den egentlige årsaken til angrepet var å få kontroll over de viktige oljeressursene til Irak. Andre peker på lobbyvirksomhet og innflytelse fra store internasjonale selskaper som har tjent mye penger på krigen. Det eksisterte planer for krigen mot Irak lenge før 11. september 2001, og noen av Bush sine rådgivere var blant de fremste kritikerne av at en ikke benyttet seg av muligheten da Irak okkuperte Kuwait i 1990.

De ønsket at en ikke hadde nøyd seg med å befri Kuwait, men skulle samtidig ha avsatt Saddam Hussein og få et USA-vennlig regime i Irak. De samme rådgiverne hadde før de fikk makt være aktive strateger og teoretikere for en langt mer aktiv amerikansk utenrikspolitikk for å forsvare landet sin imperiestatus.

I hvor stor grad Bush-administrasjonen løy og manipulerte for å få sin krig, som blant annet har kostet over 4.351 amerikanske soldater livet, er et åpent spørsmål.

Putins Russland har nok studert den formelle begrunnelsen USA har gitt for angrepet på Irak. Bush klarte å få tatt livet av Saddam Hussein. Putin har ikke gått til et slikt angrep på presidenten i Ukraina. Ellers så bruker Putin omtrent samme terrorangrepet på Ukraina, som Bush gjorde på Irak. USA fikk aldri støtte i FN for sine argumenter om å angripe Irak, og de gikk til angrep uten støtte fra FN.