Politisk arbeid på lokalt nivå er dugnadsarbeid for lokalsamfunnet. Dokumenter må leses og løsninger blir diskutert. Partiprogram skal skrives, behandles og før et hvert valg er det stand og markedsføring av egen politikk.

Det er viktig at alle stemmer. At det avgis mange stemmer gir et solid mandat til de som skal skjøtte de viktige og ansvarsfulle vervene i formannskapet, kommunestyret, plan og næringsutvalget og nemnder. De skal styre vår fremtid.

Ved å avgi stemme til et parti støtter du også partiet økonomisk, siden det gis støtte fra staten til lokalpartiene ut fra antall stemmer det enkelte partiet får. Antall medlemmer i lokale parti er også med på å bestemme representasjon og stemmeberettigede i fylkespartiene. Den beste måten å påvirke et fylkesparti er gjennom medlemskap i et lokalparti.

Det er heller ikke til å legge skjul på at Venstre er et godt forsvarsparti

Etter flere år i Forsvaret også som embetsmann valgte jeg i min pensjonisttilværelse å gi noe tilbake til samfunnet ved å være politisk aktiv. Jeg valgte Venstre fordi det er et sosialliberalt parti med frihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet. Det er heller ikke til å legge skjul på at Venstre er et godt forsvarsparti, og har vært tydelig og klar når det gjelder militær og økonomisk støtte til Ukraina.

Min ordførerkandidat er Vebjørn Strand Foshaug, som har fokus på helse og omsorg, skolepolitikk, næringsutvikling og meroffentlighet i alle politiske prosesser.

Godt valg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her