LAKSESKATT: – Vi anbefaler at Vedum og Støre tar seg nødvendig tid til å utrede konsekvensene og ikke haster denne saken gjennom i Stortinget sammen med SV, skriver forfatterne av dette innlegget. Foto: iTromsø

Regjeringens skatteforslag for havbruk kan Høyre ikke gå med på. Men hvis vi lytter til kyst-Norges innspill kan vi sammen enes om en skatt på havbruk som tar vare på den sterke veksten i distriktene.

Regjeringens forslag om å tredoble skatten på en konkurranseutsatt distriktsnæring savner sidestykke i moderne norsk politisk historie. Forslaget kommer bare to år etter at et stort flertall i Stortinget ble enig om et kompromiss om produksjonsavgift og svært overraskende på en hel næring. Konsekvensene av forslaget er for dårlig utredet og det er ikke satt av tilstrekkelig tid til involvering, noe som har vært et viktig og nødvendig grunnlag ved større endringer av skattesystemet i Norge.

Høyres holdning er at vi ikke kan være med på et skatteforslag som rammer jobb- og verdiskaping i distriktene på denne måten. Samtidig ønsker vi å unngå at næringen må forholde seg til nytt skatteregime hver gang det er regjeringsskifte i landet. Det taper alle på.

Derfor er vi tydelige og konstruktive.

For det første, det er nødvendig å vurdere både innretning og omfang av lakseskatten. Det må lønne seg å skape nye jobber og å investere i hele verdikjeden for produksjon av sjømat i Norge som er en stormakt i verden på dette området. Det samlede skattetrykket må også være slik at ikke norsk eierskap fortrenges og norsk næring taper i konkurranse med utlandet.

For det andre er det en feil fremstilling at denne skatten må innføres på grunn av den ekstraordinære situasjonen med krig i Ukraina. Inntekter på statsbudsjettet kommer ikke før i 2024 av den foreslåtte skatteendringen. Det betyr at vi har tid til en grundig utredning og involvering slik alle skattereformer bør ta mål av. Høyre kan være med på å øke skatteinntektene fra havbruk, men det må gjøres på riktig måte slik at ikke kysten og distrikts-Norge blir skadelidende.

For det tredje kan Høyre sette seg ned sammen med de andre partiene på Stortinget og diskutere hvordan samlede skatter for havbruksnæringen skal utformes. Men da må også regjeringen være villig til å lytte. Etter mye motbør fra folk og bedrifter langs kysten, og både LO og næringen selv, er det positivt at regjeringen erkjenner at her har man kommet feil ut. Målet må være å komme frem til et skatteregime som kan stå seg over tid og gi forutsigbarhet og konkurransekraft for næringen så vel som lokalsamfunn.

Vi anbefaler at Vedum og Støre tar seg nødvendig tid til å utrede konsekvensene og ikke haster denne saken gjennom i Stortinget sammen med SV.

Høyre vil alltid stå opp for jobbskaping, vekst og optimisme langs hele kysten vår og i Distrikts-Norge. Det kan vi ikke forhandle bort. Men forhåpentligvis kan vi bidra til en bred enighet om en lakseskatt som tar vare på den vekstkraften som oppdrettsnæringen har vært og er så mange steder i landet vårt.