Kommunene må få ut finger'n og likestille samisk med norsk

foto