Kommunene må få ut finger'n og likestille samisk med norsk

– Samtlige kommuner i Sapmi burde med den største selvfølgelighet inngå i Forvaltningsrådet for samiske språk. For å komme dit trengs det ledere som stødig skiller rasjonalitet fra støy. Kulturelt og historisk ansvar fra populisme, skriver Ina Gravem Johansen. Foto: Heiko Junge, NTB