I aviser og på sosiale media er det debatt om regjeringens valg av helikopter til Kystvakten og hevingen av kontrakten med NATO Helicopter Industries (NHI) om levering av 14 NH90. En meroffentlighet om dagens status på NH90-flåten og når Seahawk-flåten vil være fullt operativ på Kystvaktens fartøy, ville kunne styrt debatten mer faktabasert. Flere vil nok med argusøyne følge en rettssak mellom Forsvaret og NHI om hvor kontrakten, leveringen og mottaket av NH90-flåten feilet.

Det er i seg sjøl uinteressant at tidligere stortingsrepresentant Tor Nymo (Sp) er irritert over hvordan Venstre lokalt og sentralt har engasjert seg i debatten om maritime helikopter. Venstre har ikke bruk for helikopter, men Kystvakten skriver i sin årsrapport for 2022 at Kystvaktens største utfordring p.t. er mangel på helikopter.

Det ønsket følger Venstre opp, også for å sikre kontinuitet i helikopteraktiviteten ved Bardufoss flystasjon.

Regjeringen Ap/Sp har valgt å skrote 14 NH90, hvorav åtte var bestemt til Kystvakten og seks til Fregattvåpenet. Til erstatning vil de anskaffe seks Seahawk til Kystvakten. Kystvakten har fire helikopterbærende fartøy, og så langt har ikke regjeringen presentert noen tidsplan for når Seahawk-flåten faktisk vil kunne være fullt operativt embarkert på Kystvaktens fartøy.

12 milliarder norske kroner er mye penger å bruke på anskaffelse av Seahawk hvis NH90 kunne dekket Kystvaktens behov umiddelbart

Selv om anskaffelser til Forsvaret kan være unntatt Utredningsinstruksen, bør det kunne stilles krav om at relevante alternativer analyseres av Forsvaret gjennom en samfunnsøkonomisk analyse. Når målet er å få helikopter på plass for å støtte Kystvaktens oppgaver snarest mulig, burde en analyse av NH90 versus Seahawk være offentlig tilgjengelig sett opp mot (1) tid for fullt operativ levering til Kystvakten, (2) innkjøpskostnader, (3) levetid og (4) levetidskostnader.

Forsvarsdepartementet som ledes av Senterpartiet må gjerne bekrefte eller avkrefte at det står åtte operative NH90 garasjert på Bardufoss og at produsenten har ytterligere tre leveringsklare NH90 i Italia. Videre må det kunne bekreftes eller avkreftes at NH90 ble sertifisert for kystvaktfartøy i 2016, og at sertifiseringen for fregattene var planlagt ferdig i 2023.

Rolf Austgard Foto: Jan-Erik Bergstad

Dette ville kunne gjøre det enklere å forstå hvorfor mange ikke er overbevist om at regjeringens løsning med å skrote NH90 og kjøpe seks Seahawk for 12 milliarder kroner er den beste løsningen verken for dagens beredskapsbehov eller samfunnsøkonomisk.

12 milliarder norske kroner er mye penger å bruke på anskaffelse av Seahawk hvis NH90 kunne dekket Kystvaktens behov umiddelbart. Uomtvistelig trenger Forsvaret langtrekkende artilleri og luftvern som ekstra milliarder kunne vært brukt til.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her