De siste politiske meningsmålingene før påske viste at Erna Solberg er den mest populære statsministerkandidaten i Norge, at Høyre gjør voldsomme sprang, og at regjeringspartiene, spesielt Senterpartiet, har havnet i revers og taper stort. Et valg i dag ville sannsynligvis gitt borgerlig flertall. Det hersker ingen tvil om at krig og kriser skaper politiske rystelser.

Utsagnet om at «intet nytt er godt nytt», gjelder også i norsk politikk. Nå serveres det store, negative nyheter hver eneste dag — og det tjener opposisjonspartiene grovt på. Høyre oppnådde hele 27,6 prosent på Respons Analyses siste måling for VG. Bakgrunnstallene viser en lojalitet til partiet som er oppsiktsvekkende sterk.

Siden den gang er det meste snudd opp ned. Nå er det prisene på drivstoff, strøm og andre varer som dominerer

Også Frp er på opptur igjen, etter å ha slitt voldsomt i motvind etter at de vandret ut av regjeringskontorene. Og selv om både Venstre og KrF balanserer på sperregrensen har flere målinger de siste dagen før påske vist at det er borgerlig flertall i Norge. Det så man sist i 2018.

Arbeiderpartiet har fått ros for måten de har taklet Ukraina-krisen på. Men det gir liten gevinst blant velgerne. Senterpartiet er i en betydelig mer dramatisk situasjon: Partiet ville fått halvert sin stortingsgruppe dersom dette var valgresultatet.

Krigen har også påvirket de andre partiene på rødgrønn side. Russlands invasjon satte en brå stopper for Rødts voldsomme vekst i vinter. Velgerne som likte partiets klare politikk for strømkrisen, reagerer negativt på partiets Nato-syn. Det har også SV fått merke. Nato-skepsisen, som var hele grunnlaget for dannelsen av partiet, er blitt gjenstand for debatt innad i partiet. I tillegg vil SV sende våpen til Ukraina etter først å ha sagt nei. Selv om partiet tilpasser seg en ny virkelighet, gir det ikke gevinst for den kortsiktige oppslutningen blant velgerne.

Også Miljøpartiet de grønne fikk oppsiktsvekkende svake målinger før påske. På VGs måling er de nede på utrolig svake 2,9 prosents oppslutning. Krav om å skru igjen oljekranene gir dårlig gjenklang i en tid med skyhøye drivstoff- og strømpriser, og ikke minst et internasjonalt krav om å kutte russisk olje og gass.

I stortingsvalget ble klima, sosial utjevning og distriktspolitikk utslagsgivende, og ga stor oppslutning om rødgrønn side. Ikke minst Senterpartiet var i vinden med sin klare distriktspolitiske linje. Kongen av revers, Trygve Slagsvold Vedum, var i sitt ess.

Siden den gang er det meste snudd opp ned. Nå er det prisene på drivstoff, strøm og andre varer som dominerer. Og de siste ukene er forsvars- og utenrikspolitikken dominerende. Det gir gevinst for «forsvarspartiet» Høyre.

Viktig fangst

Havfisketurismen skaper 1.550 arbeidsplasser i Norge, og spesielt i Troms og Finnmark gir det store ringvirkninger i lokalsamfunnene.

Snakk om viktig fangst!