I 1974 ble Landsdelsutvalget stiftet. Utvalget besto av til sammen 18 medlemmer fra de da tre nordligste fylkene, Troms, Finnmark og Nordland.

Utvalget ble dannet fordi man så et behov for å ha en felles front i saker til beste for landsdelen. I 2011 ble imidlertid utvalget oppløst som følge av en lokaliseringsstrid internt i landsdelen. Troms var første til å forlate det, mye fordi man var misfornøyd med at utvalgets sekretariat lå i Bodø. Senere fulgte Finnmark på, slik at det hele kulminerte i 2011.

De siste dagene har avisa iTromsø skrevet en rekke artikler om manglende samarbeid i nord mellom fylkene, samt at den såkalte Tromsbenken i dag virker å bestå av kun stoler. De to stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe fra Troms Høyre og Bård Ludvig Torheim fra Nordland Høyre, mener de interne kampene i nord gjør at prosjekter i andre deler av landet vinner.

Når nå Troms og Finnmark splittes, vil behovet for en større samarbeidsplattform være enda større

Samtidig skal det også sies at politikerne i Nordland ikke har ligget på latsiden, men virkelig stått på for sine prosjekter i sitt fylke. Resultatet er flere titalls kilometer med ny E6, planer om flytting av flyplassen i Bodø og andre solide innkasseringer til fylket.

Mange advarte den gang mot å legge ned Landsdelsutvalget, deriblant daværende stortingsrepresentant Troms Ap, Bendiks Harald Arnesen. Just det Arnesen hevdet kunne skje, later til å ha skjedd.

I dag antyder fylkesråd for Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap), at det kan være på tide å vekke Landsdelsutvalget til livet igjen. Mo erkjenner at samarbeidet har vært for dårlig, og at det er behov for samarbeid også på tvers av partiene.

Det er godt at fylkesrådslederen sier det så tydelig som han gjør det. Det er også helt riktig påpekt. Det var en tabbe å legge ned Landsdelsutvalget, og det er — forsiktig sagt — uheldig at Tromsbenken ikke er èn benk.

Når nå Troms og Finnmark splittes, vil behovet for en større samarbeidsplattform være enda større. Sammen er man sterkere.

Minileder: Det gikk fort

Norge er delt i to etter at ei bru i Badderen i Nord-Troms har fått seg en knekk på grunn av ei flomstor elv. Eneste omkjøringsvei går via Finland.

Skilsmissen mellom Troms og Finnmark kom raskere enn forventet.