STRØM: – Dessverre vil ikke de høye strømprisene være over i morgen, skriver Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand. Foto: SP

For Senterpartiet er det viktig at landets studenter, som har egne strømutgifter, får en tilleggsutbetaling på 1.500 kroner i høst. En god studiefinansiering er viktig for å sikre lik rett til utdanning uavhengig av inntekt og hjelp hjemmefra. Høye kostnader til strøm merkes best av de som har minst.

Studenter som har strømutgifter omfattes selvsagt av strømstøtten, men i tillegg får de også en engangsutbetaling på 1500 kroner. Det er vedtatt av Stortinget etter forhandlinger om endringer i statsbudsjettet for 2022 mellom Sp, Ap og SV.

I stramme økonomiske tider prioriterer vi de som rammes hardest av høye strømpriser. Vi har en av de beste strømstøtteordningene for privathusholdninger i Europa. Denne forsterkes ytterligere med egne ordninger for bostøttemottakere, studenter, frivillighet, idrett, jordbruk, kirker og bedrifter.

Vi gjør grep for å gi oss mer tilgang på kraft og å tøyle markedskreftene. Slik skal vi få ned strømprisene. Dessverre vil ikke de høye strømprisene være over i morgen.

Vi er i denne krevende tiden opptatt av at vi bruker fellesskapet vårt for å stille opp for de som sliter mest med å få økonomien til å gå rundt. Senterpartiet vil sikre at alle har lik rett til utdanning uavhengig av egen økonomi. Høstens ekstraordinære strømstøtte for studenter bidrar til det.