foto

Svar til Kay E. Ludvigsens innlegg Eldrerådet har ikke alltid rett. Nå er det ungdommen sin tur!

Først vil jeg presisere at det ikke var et godt råd jeg ga rådmannen, men et råd. Videre uttaler jeg meg ikke på vegne av eldrerådet, men som enkeltmedlem.

Beklager herr Ludvigsen, jeg trodde virkelig du hadde et annet syn på mennesker enn det du tilkjennegir i ditt innlegg. Jeg visste ikke at du driver å rangere mennesker, plasserer dem i kø. Vi som eldre føler at vi ikke rykker frem i køen.

Vi har kjempet en lang kamp for å få forhandlingsrett, ingen gehør. Hvilken aldersgruppe bestemmer det? jo, de middelaldrende. Eldreombudet blir antagelig tatt fra oss etter et par år. Hvem bestemmer det? Jo. de middelaldrende. Kommunalt ber Eldrerådet i Senja kommunen om et aktivitetshus der også de eldre kan få en plass å være, gjerne aktiv gruppe. Får vi det? Iflg. Ludvigsen har vi ikke behov for det. Her viser han en total mangel på hva vi som eldre føler og ser. Vi er en ressurs - jfr. sløydsalen, bårehus ved Berg kirke og Bergverksmuseet på Skaland -  ikke en «klamp om foten». Han viser et forkvaklet menneskesyn som han her demonstrerer til fulle.

Det er en kjent sak at når det er snakk om lønnsøkninger, tenker de fleste på  hva de får selv i lønnsforhøyelser, det er ikke så nøye med andre aldersgrupper. Jeg tenkte lite på hva de eldre fikk da jeg var ungdom/voksen — tror det er ei representativ holdning. Nå har jeg et annet syn på det. Jeg har fått en helt annen forståelse for mennesker. Det vil dere, Kay E. Ludvigsen og Rådmann få  erfare om noen år. Senja skal etter all reklame være en traust og robust kommune med plass til alle — også vi eldre. Det er en forpliktelse vi alle må ha i bakhodet.

Til Kay E. Ludvigsens pkt 1.

Det er nåværende Ungdomsråd (jan 2022) som ikke finner det formålstjenlig å blande aktivitetstilbud mellom unge og eldre. Det er heilt greit det, det er ikke det vi ber om heller. Vi ber om et aktivitetshus med varierende tilbud, også for eldre. Ett hus og driftsutgifter i forhold til det.

Pkt 2.

Det er greit at Senja skal være barnas kommune, men ikke på de eldres bekostning. Tror ikke noen i eldrerådet tenkte på at rådmannen stod overfor et valg - de unge vs. de eldre. Jeg tror, merk tror, at de eldre er den tapende part i lignende tilfeller.

Pkt 3.

Herr Ludvigsen nevner at det er vel ingen som er prinsipielt uenig i at de eldre får et aktivitetshus, men jeg registrerer at prinsipper ofte blir «kasta over bord» for å oppnå egen vinning og makt.

Herr Ludvigsen trekker nok forhastede slutninger når han hevder at de eldre ikke bryr seg om samfunnsbygging og fremtidige generasjoner. Hvem har bidratt mest til samfunnsbygging for vårt ståsted i dag? Jeg er så uærbødig å påstå at gruppen eldre som har «levd livet» blir vanskelig å komme forbi. Ludvigsen har null erfaring med det å være eldre (enslig). Min generasjon har bred erfaring for vi har vært unge, middelaldrende og eldre. Er det så vanskelig å forstå at vi eldre vil ha alle med på laget, dra lærdom og veksler på hverandres kvaliteter.

Ludvigsen trekker frem negativt om at jeg konkluderer med at mange unge drar bort og ikke alle kommer tilbake. Nei det er ingen konklusjon, men en observasjon. Som lærer, rektor og skolefaglig ansvarlig i gamle Berg kommune vil jeg påberope meg en viss kompetanse på akkurat dette. Kanskje 10-15 prosent har vendt tilbake. Ser heldigvis ut som denne trenden er i ferd med å snu.

Jeg kan forsikre deg herr Ludvigsen — vi eldre bryr oss om de unge, ja alle aldersgrupper. og vi er heller ikke mot samfunnsutvikling, men vi er en del i et helhetlig bilde. Vi bruker kanskje harde ord, om enn ikke ufine; men det skal du vite herr Ludvigsen, der det er engasjement der skjer det noe.

Vi er et eldreråd som er kommunalt valgt og skal ivareta de eldre og de eldres interesser. Da ville det vært merkelig om vi gikk inn for et vedtak der de eldre ikke er nevnt. Du, Kay Erling Ludvigsen, står midt mellom de unge og de eldre - bruk dine krefter på å bidra til å få til et godt klima mellom de unge og de eldre. ikke så splid.

Til slutt vil jeg peke på at jeg har ikke berørt det økonomiske i dette husspørsmålet, men det menneskelige aspekt. Men det er billigere å drifte ett hus i stedet for to. Og husk: Vi skal også bli eldre i Senja kommune!