Kompetansekravene har gjort gode lærere til enda bedre undervisere. Det sier lærerne selv.

Den viktigste faktoren for å skape en god skole er en god lærer. Med Arbeiderpartiets politikk skal ikke lenger foreldre og elever lenger vite om norsk-, matte- og engelsklæreren som møter barna deres i klasserommet har fordypning i fagene de underviser i.

Høyre i regjering løftet lærernes status og innførte et historisk etter- og videreutdanningstilbud, hvor nesten 50.000 lærere fikk tilbud om videreutdanning. Hele 70 prosent av de som har tatt videreutdanning synes det har gjort dem til bedre lærere. Det betyr ikke at de var dårlige lærere før, men det sier noe om at videreutdanning virker. Lærerne sier videre at videreutdanningen har bidratt til at de endrer sine undervisningsmetoder, noe som burde være godt nytt for alle oss som ønsker en mer praktisk og variert skole.

Med Høyre i regjering ble det 4.800 flere kvalifiserte lærere i klasserommene, samtidig som det ble flere lærere i klasserommet og lærertetthetene var den høyeste på 12 år. I tillegg lærte elevene mer, var mer til stede på skolen og flere elever fullførte videregående.

Fremfor å late det som om Arbeiderpartiet skal rydde opp, bør partiet komme med konkret politikk for hvordan de skal ta skolen videre

Nå tar regjeringen skolepolitikken i feil retning. I år søkte nesten ti prosent færre lærere seg til videreutdanning og vi frykter at færre kommuner vil prioritere videreutdanning når det ikke lenger stilles krav om dette. Samtidig har Arbeiderpartiet også avviklet lærerspesialistordningen. Den eneste karriereveien for lærere som ønsket å være i klasserommet. Dette er feil vei å gå.

Høyre brukte vår tid i regjering på å prioritere kunnskap og kvalitet i skolen og løfte lærernes status. Vi gjorde lærerutdanningen til en mastergrad, stilte strengere krav for komme inn på utdanningen og utviklet egnene karriereveier for lærere i klasserommet. Det førte til flere lærere og en historisk etter- og videreutdanning, både i basisfagene, men også i spesialpedagogikk, praktisk og estetiske fag og IKT. Det er mulig å gjøre begge deler.

Fremfor å late det som om Arbeiderpartiet skal rydde opp, bør partiet komme med konkret politikk for hvordan de skal ta skolen videre og hvordan de faktisk skal lykkes med å fylle klasserommene med lærere. Så langt har reverseringer, fjerning av karriereveier og svekkelse av krav vært Arbeiderpartiets fokus.

Norske elever fortjener bedre!