I en serie debattinnlegg i flere aviser har leder for Maritimt Forum Nord, Thor Husjord, drevet skjønnmaling av oppdrettsnæringen. Han er særlig opptatt av dens samspill og betydning for den maritime næringen. Han skriver at «nordnorske politikere baksnakker næringen» og «politikerne er opptatt av å snakke ned den næringen som uten sammenligning kommer til å gi det største bidraget til nordnorsk sysselsetting og verdiskapning».

Husjord får sikkert ros fra oppdrettsnæringen for slike uttalelser, men ser man det fra en annen side er de heller tegn på manglende virkelighetsforståelse. Ved å bagatellisere de negative miljø-konsekvensene, skjule forskningsresultater man ikke liker, motarbeide beskatning og drive intens lobbyvirksomhet opp til regjeringsnivå for å få det som den vil, klarer næringen utmerket godt å snakke ned seg selv. Politikere som setter bremsene på gjør bare jobben sin.

Vi kjenner dens umettelige og kyniske sider og ser en stadig voksende motstand over hele landet

Han har utvilsomt rett i at næringen spiller en viktig rolle såvel for arbeidsplasser som for kommuneøkonomi, men det ville den også gjort selv om driften var mer miljøvennlig.

Slik presenterer hans bedrift seg på nettsidene: «Maritimt Forum Nord er en medlemsorganisasjon som representerer alle de nordnorske havnæringene – skipsfarten, den maritime industrien, petroleumsnæringen og sjømatnæringen».

Ordbruken i innleggene hans blir derfor avslørende både hva gjelder rolle og hensikter. Han er tydeligvis i den tro at han ved å kalle næringen «blå» skal klare å få leserne til å se for seg renhet og miljøvennlighet, men vi blir nok nødt til å blande blåfargen med stor dose skitten brunfarge.

Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms vil påpeke at næringen er den viktigste årsaken til at villaksen nå er rødlistet, at sjøørret og sjørøye er i krise, at forurensingen av fjordene har store konsekvenser for artsmangfold og økologisk balanse og at presset for å få nye sjøarealer skaper stadig større konflikter lokalt og nasjonalt. Det sier Thor Husjord ingenting om. Tvert imot avslutter han sitt siste innlegg på en måte som for varselklokkene til å ringe for enhver naturelskende nordlending:

«Det er mye som tyder på at brorparten av veksten innenfor del av havbruk vil skje i Nord-Norge. Arealtilgangen er en vesentlig årsak til dette.»

Han burde opplyst at manglende arealtilgang sør i landet skyldes at fjordene der er fylt opp av forurensende anlegg fulle av lus, hvilket tvinger næringen til nordlige områder som sikkert kommer til å lide samme skjebne om næringen får sin vilje.

Sett i dette perspektivet blir næringens sterke posisjon heller en trussel enn et gode. Vi kjenner dens umettelige og kyniske sider og ser en stadig voksende motstand over hele landet. Det er viktig at alle som deler vårt synspunkt om at det må stilles krav om nullutslipp og lukkede anlegg, slik det kreves av andre næringsaktører, tar del i kampen for å få dette gjennom.