Innbyggerne skal i avgjøre om Alta kommune skal bli i Finnmark eller søke overgang til Troms. Det skal skje innen 16. mai. Vedtaket om folkeavstemning kan ikke forklares som et utslag av Alta-politikernes egoisme. Eller mangel på solidaritet med et Finnmark hvor demografisk utvikling om noen tiår kan gi folketomme gater i mindre byer og tettsteder.

I 2005 var Ap og Senterpartiet pådrivere for en regionreform med større enheter. De nye regionene skulle gi nye tilbud og forvalte en virkelighet som stilte andre krav enn da fylkeskommunen ble til tidlig på 70-tallet. Saksordfører i Stortinget for regionmeldingen var finnmarkingen Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap).

Det var imidlertid ikke bare Schjøtt´n og stortingspolitikerne fra Ap og Senterpartiet som så den nye virkeligheten. Fra 2005 og utover dukket det stadig opp inviterte under kommunestyremøtene for å gi innsikt og bakgrunn for hvordan distriktene kunne reddes av et nytt sterkt regionalt nivå.

Den største tabben er likevel at kommunene ikke ble invitert til høring av søknaden om oppdeling

Regionreformen ble Solberg-regjeringens verk. Det politiske håndverket i sammenslåingen av fylkeskommunene ble en ren katastrofe. Regjeringen startet med å tegne de geografiske grensene og fulgte opp med å fjerne milliarder fra fylkeskommunenes virkemiddelapparat. Lovnaden om desentraliserte tjenester og oppgaver var glemt.

Reaksjonene kjenner vi alle. Senterpartiet og Ap ble valgvinnere på frustrasjonen og lovnaden om reversering av en reform de noen år tidligere argumenterte sterkt for.

Ap, Senterpartiet og SV i fylkesrådet kunne sikret legitimitet for skilsmisse om det hadde blitt utvist vilje til å utrede konsekvensene. Når Stortinget skal ta stilling til oppsplittingen av Troms og Finnmark skal det skje på bakgrunn av en søknad hvor Altas framtidige rolle i nye Finnmark er totalt utelatt. Det foreligger ingen vurdering om det er mulig med nye Finnmark uten Alta, og den nå vedtatte folkeavstemningen er ikke nevnt med ett ord.

Den største tabben er likevel at kommunene ikke ble invitert til høring av søknaden om oppdeling. Alle øvrige storfylker hvor oppsplitting har vært vurdert, har hatt grundige utredninger og omfattende høringer. Innlandet hadde også folkeavstemning. Svaret fra fylkesrådet er at høring er unødvendig. Partiene har fått mandat til oppdeling gjennom to fylkestingsvalg.

Mye tyder imidlertid på at folkeavstemningen ikke får noen avgjørende betydning på om Troms og Finnmark blir delt. Det eneste som kan endre dette er at Stortinget ikke vil godta å gjøre et vedtak med stor og vidtrekkende betydning for den nordlige delen av landet, når beslutningsgrunnlaget er svakt eller ikke-eksisterende.

Minileder: Smalt

Nye tall fra NAF viser at Norge har 14.000 kilometer med for smale veier. Det tilsvarer nesten seks ganger distansen fra Nordkapp til Lindesnes.

Nå må politikerne gjøre vei i vellinga.