Et nytt barnehage- og skoleår nærmer seg fort. For noen er det en oppstart de har gledet seg til gjennom hele sommeren, og kanskje lengre enn det. De lengter etter å treffe venner, eller kanskje noen av de voksne som møter dem. De lengter etter å lære om nye tema og ta del i rutinene som gjerne følger skoleårets kalender. Det være seg idrett, kulturtilbud eller mulighetene som ligger foran dem.

For andre er det noe skummelt og usikkert knyttet til det som venter. Hvor skal jeg sitte på skolebussen? Hvem vil leke med meg? Er det en grei voksen som skal være sammen med oss? Noen kan grue seg fordi man har erfaringer med seg som ikke bare har vært positive, eller man kjenner på det å ikke strekke til forventninger og krav.

Høsten 2021 oppgir 7,9 prosent av elever på 7. trinn og 5,7 prosent av elevene på 10. trinn i Norge at de blir mobbet på skolen. Tallene har vært stabile over flere år og samsvarer i stor grad med tall fra Målselv kommune.

Nesten 300 barn går i barnehage i Målselv, over 700 elever går i grunnskole, 150 barn i SFO og 140 barn i kulturskolen. De er unike og har ulike forventninger til oss voksne som jobber med barn og unge. Selv om vi er mange som jobber for at alle barn i Målselv skal ha det trygt og godt, er det ikke alltid vi lykkes med det.

Barna er det kjæreste dere har. Takk for at vi får ta del i deres oppvekst

Fra 2021 ble det gjennom en lovendring for barnehage innført et kapittel som skal sikre at barn har det trygt og godt i barnehagen. Skolen har hatt denne lovfestede bestemmelsen noen år. Vi skal jobbe både forebyggende og håndtere situasjoner etter disse bestemmelsene.

Det kan være tilfeller der vi tror at barn har det trygt og godt uten at det enkelte barn eller dere foresatte opplever at det stemmer. Da vil vi gjerne være i dialog med dere. Vi ønsker å vite. Dersom dere tar noe opp med oss skal vi gjøre vårt beste for å forstå og gjøre noe med det dere tar opp.

Håvard Johnsen Foto: Gjermund Nilssen

I noen tilfeller er vi usikre på om- eller kjenner til at noen har det vanskelig. Kanskje dere foresatte har forsøkt å være i dialog med oss uten at dere har opplevd at situasjonen er bedret. Ikke gi opp. Selv om det der og da kan være vanskelig å snakke med oss ønsker vi å være på samme lag som dere.

I barnehage og skole tilbringes mye tid. Vær nysgjerrig på hverdagen til barna og still spørsmål. Måten dere snakker med barn hjemme former dem. «Hvem hjalp du med noe på skolen i dag?» kan være et spørsmål som, dersom det gjentas jevnlig, sier noe om hva du som foresatt mener er viktig. «Gjorde du ditt beste?» kan være et mer hensiktsmessig spørsmål enn hvilken karakterer man fikk på en aktivitet. Det er du som forelder best i stand til å vurdere for ditt barn. Selvfølgelig må alder og modenhet til barna vurderes, men dine spørsmål kan forsterke det du som foresatt mener er viktig.

Dere foresatte er de viktigste støttespillerne for deres barn. Dere kjenner dem best og vil ofte tidlig kunne merke om noe ikke er slik det skal være. Tidlig innsats kan løse mange situasjoner. Vi ønsker dere på lag med oss for alle barn i Målselv.

Barna er det kjæreste dere har. Takk for at vi får ta del i deres oppvekst. Vi skal jobbe hver dag for å gjøre oss fortjent til tilliten.