Straumfjordnes skole i Nord-Troms beklaget på det dypeste at elevene ble utsatt for en kvinnelig prest under en gudstjeneste. For kvinner skal tie i forsamlinger — i følge den gamle, svarte boka. Skriften som er denne skolens pedagogiske ledesnor.

Kjønnsdiskriminering på dette nivået er ulovlig i norsk skole, slår kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fast. Men det er ikke første gang det avdekkes at staten sponser utdatert og direkte skadelig formidling gjennom det voksende antallet friskoler i Norge.

Saken har naturlig nok fått stor medieoppmerksomhet, og ordføreren i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll (Ap), har sendt en bekymringsmelding om skolen til Utdanningsdirektoratet. Det viser ryggrad hos ordføreren, som forsøker beskytte ungene mot denne kristenfundamentalistiske diskrimineringen. Samtidig bør det hele virke oppsiktsvekkende for landets skattebetalere. For slike private skoler, der religiøs forkynnelse ofte er motivasjon for driften, mottar betydelige offentlige midler. Straumsfjordnes skole fikk over 14 millioner kroner i 2021.

Med dagens sviktende kvalitetssikring er det vanskelig å finne gode argumenter for hvordan privatskoler skulle være til barnas eller samfunnets beste, istedenfor å booste den offentlige fellesskolen med nok faglige ressurser

Kanskje tenker du at dette eksemplet er ekstremt, at ikke alle er like ille? Norske Friskolers Forbund, som representerer 150 kristne skoler over hele landet, inkludert 83 grunnskoler, har gitt sin fulle støtte til Straumsfjordnes skole i saken. De mener skolen har opptrådt helt riktig. Et helt forbund på kant med norsk skolelovgivning, med andre ord.

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvar for å føre tilsyn med privatskolene, men denne praksisen er jevnt over mangelfull. Det påpekte også flere stortingspolitikere i 2020, da NRKs «Brennpunkt» avslørte isolasjon og fryktpropaganda som pedagogiske verktøy i Lofot-skolen Guds menighet.

Vi snakker om konservative religiøse oppfatninger og levesett som ikke er forenelig med det skoletilbudet barn har rett til i Norge. For som kunnskapsministeren poengterer, er ikke likestilling og toleranse valgfrie verdier å forholde seg til i norsk grunnskole, heller ikke i friskolene. Så hvordan kan dette passere?

Regelverket sier at alle privatskoler plikter å følge en læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Straumfjordnes skole er tuftet på et verdigrunnlag av «klassisk bibelforståelse». Siden de åpenbart mener dette helt bokstavelig burde Utdanningsdirektoratet ha sett gjennom den eldgamle boka og dermed avslått godkjenningen. Isteden har etaten foretatt sjeldne tilsyn og akseptert videre drift, selv om avvik ble avdekket. Forrige tilsyn skjedde for ni år siden.

Utdanningsdirektoratet evner ikke å følge opp privatskolene på et nivå der kvalitetssikring faktisk skjer. Blant annet ligger lista for høyt for å inndra godkjenningen for skoledriften, slik de har mandat til. Spesielt alarmerende er situasjonen nå da antallet privatskoler har økt mye de siste ti årene. Fra fem prosent til ni prosent, ifølge Utdanningsnytt.

Ina Gravem Johansen Foto: Privat

Grunnen til økningen er tilretteleggingen for private initiativ som var en del av Solberg-regjeringens prosjekt. En liberalisering av grunnskoletilbudet som åpenbart ikke ble fulgt opp med ressurser til kontrollinstansen. Samtidig er barns rett til et trygt og kunnskapsbasert skolemiljø tydelig definert i Norge. Vi kan ikke akseptere at det er mediene som på tilfeldig grunnlag fanger opp at barn utsettes for lovstridig indoktrinering i friskolene.

Argumentet for liberaliseringen av private skoler er valgfrihet. Det er ikke barns valgfrihet dette handler om, men foreldrenes. De som av en eller annen grunn ikke anerkjenner den offentlige, nøytrale fellesskolen. En del forfekter ekstreme holdninger. Som homoskrekk, skyld og skam rundt LHBT-identitet eller at kvinner skal begrenses i arbeidslivet, slik Straumfjordnes skole eksemplifiserer.

Det finnes også andre varianter enn religiøse privatskoler, der alternativ pedagogikk brukes. En del av friskolene har godt rykte og får mange elever. Bildet er ikke helt svart hvitt, men uansett problematisk. Fordi privatskolene alltid representerer et brudd på likhetsprinsippet som ellers er grunnleggende i det norske skolesystemet. De private skolene fakturerer foreldrene, selv om de sponses av det offentlige. Friskolene virker ekskluderende både med tanke på økonomi og verdisyn.

Med dagens sviktende kvalitetssikring er det vanskelig å finne gode argumenter for hvordan privatskoler skulle være til barnas eller samfunnets beste, istedenfor å booste den offentlige fellesskolen med nok faglige ressurser. I påvente av nye politiske føringer må kunnskapsministeren ta noen akutte grep og ruste opp Utdanningsdirektoratet til å begynne med reell og hyppig kontroll.

Videre bør sentrale og lokale politikere ta inn over seg at rekrutteringen til privatskoler også handler om distriktspolitikk, eller mangel på sådan. Et ikke ukjent scenario er at friskolen etableres når den offentlige grendeskolen legges ned. For de ungene med foreldre som kan betale, selvfølgelig. Det er alltid noen som diskrimineres når grunnleggende opplæring privatiseres.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her