Flere enn på lenge har kommet inn på sitt førstevalg ved årets opptak til universiteter og høyskoler. Men hva forteller det om opptakssystemet når 21 seksere og maksimalt antall tilleggspoeng gir en 14.-plass på ventelisten til medisinstudiet i Oslo? Marcus (20), som deler sin historie i VG tirsdag, har brukt to år etter videregående på å ta opp fag. Nå gjelder jo dette studie-Norges aller trangeste nåløye. Problemstillingen er imidlertid generell, og den knytter seg til dem som ikke kommer rett fra videregående, men konkurrerer i såkalt ordinær kvote. Her kan det sankes tilleggspoeng fra folkehøyskole, andre utdanningssteder og militærtjeneste – samt den stadig mer omdiskuterte ordningen med alderspoeng.

Intensjonen var i sin tid den beste. Også studiemotiverte personer med noen år på baken skulle stimuleres til å søke. Å erstatte arbeidslivspoeng med alderspoeng betød også en enklere og mer oversiktlig ordning. Dessuten kan det argumenteres for at et år eller to med jobb eller andre ting etter den obligatoriske skolebenken, kan gi mer modenhet og erfaring til nytte i høyere utdanning. Men hva når alderspoengene i mange tilfeller er blitt det som skal til for å sikre seg opptak på ønsket studium?

En inflasjon i tilleggspoeng medfører nødvendigvis at studentene kommer senere ut i arbeidslivet. Det vil både studentene og samfunnsøkonomien tape på

Da topper ikke Norge lenger bare internasjonal statistikk over andel av befolkningen med høyere utdanning – men ligger også i toppsjiktet med verdens eldste studentmasse. Høyere utdanningsminister i Solberg-regjeringen, Henrik Asheim (H), satte ned et utvalg til å gjennomgå opptakssystemet med sikte på omfattende endringer. I Aftenposten tirsdag uttaler han seg med all tydelighet om behovet, og særlig for å få gjort noe med alderspoengene. Det lover godt at etterfølgeren, Ola Borten Moe (Sp) – i likhet med utvalgslederen Marianne Aasen – langt på vei er enige.

Å bruke opptil flere år på å ta opp fag fra videregående – eller også ta et friår for å sanke alderspoeng - og i det hele tatt en inflasjon i tilleggspoeng, medfører nødvendigvis at studentene kommer senere ut i arbeidslivet. Det vil både studentene og samfunnsøkonomien tape på. En opprydning i ekstrapoengene og økt mulighet til egne opptaksprøver ved lærestedene, slik Asheim skisserer, må være nærliggende temaer for utredningen.

MINILEDER

Syr sammen bra opplegg

Brannbamsen Bjørnis kan dessverre ikke komme til Barnas Dag under Finnsnes i Fest.

Men varabrannsjef Sigbjørn Syr og resten av nødetatene i Senja kommune syr sikkert sammen et bra opplegg for barna likevel.