foto
BARDUFOSS BY: - Det altoverskyggende spørsmålet vi alle stiller oss er jo om det med kostnader for kommunen og skattebetalerne er en gigantisk bløff? spør Øyvind Frihetsli. Foto: Jan-Erik Bergstad

Vedtaket om by er gjort og er nok bare noe vi må avfinne oss med. Slik jeg opplevde vedtaket og som faktisk har forsterka seg i ettertid kan det betegnes som et politisk kupp! Forarbeidet til vedtaket oppfattes som velregissert taktisk og strategisk, der mange avtaler er gjort over telefon og i lukka rom. Av relativt få involverte.

Det begrunner jeg med følgende: Ingen vilje til hverken å spørre og drøfte i lag med befolkninga om realisme og konsekvenser. I all overveiende grad møter man ei oppgitt hoderisting blant folk over måten det er gått fram på. Det såkalt forpliktende vedtaket som er gjort innebærer at man har skaffet seg et redskap for gjennomføring ute noen form for forundersøkelser. I alle fall slik det nå kan se ut og etter det vi til nå har fått vite.

På næringslivsmøtet i Istindportalen, 2.desember 2022 forsikret ordfører at Målselv kommune kom til å gå tungt inn i utviklinga av byen de neste fem åra, og viste til en sum på noen hundre millioner som kommunen ville bidra med. Han viste til en sum på noen hundre millioner. For ikke å oppgi feil tall eller misforstått noe er det greiest at det blir gitt ei orientering frå ordfører eller andre til avisa om dette. Han kom og med ei klar oppfordring til næringslivsaktørene til å komme mere på banen. Videre skal prosjektet bakes inn i kommuneplanen.

Vi har fått forsikringer om at det ikke skal belaste kommunebudsjettet, eller i det minste i svært liten grad. Så liten at det ikke har vært nødvendig på forhand å se på noen form for konsekvenser. Så er vi flere ganger blitt fortalt at vi vil få positive virkninger i resten av kommunen, men det er fortsatt hemmelig hva det eventuelt kan innebære.

Videre er det slått fast at Øverbygd Syke – og Omsorgssenter skal styrkes og videreutvikles, det samme med legekontoret på Holt. Kommunehuset på Moen skal ikke flyttes, skoler skal ikke legges ned. Ka disse forsikringene er verdt vil vise seg.

At man fra politisk hold svarer på konkrete spørsmål regnes som vesentlig for å kunne praktisere nevnte overskrift på tre ord. Møtet den 20. januar kan bli ei mulighet til å få dette prosjektet inn på et mer tillitsskapende spor. Jeg forventer at man på dette møtet ikke binder partier eller administrasjon før en får en god del konsekvenser på plass!

Det altoverskyggende spørsmålet vi alle stiller oss er jo om det med kostnader for kommunen og skattebetalerne er en gigantisk bløff? I alle fall — for å finne ut hvor fort man kan gå fram må man samtidig ha noen tanker om hva som og må til for utvikling i andre deler av kommunen!

Det var veldig bra det ordfører sa i Nye Troms. 7. januar, side 7: « Det skulle tenkes utvikling i hver en krok av kommunen». Da kan jo kommunestyret vedta et forpliktende budskap til innbyggerne: «Målselv kommune forplikter seg til mer enn ord å videreutvikle hele vår langstrakte kommune, i tråd med Bolystprosjektets intensjoner».