Hva er de norske fellesverdiene? Og har ikke skeive disse verdiene, noe KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus ofte påstår? Pride-flagget representerer heller ikke en ny virkelighetsforståelse. Hvordan kan jeg hevde det? Jeg prøver å svare underveis.

Jeg spør på bakgrunn av Olufsen-Mehus sitt innlegg «Regnbueflagget ved Eidsvollbygningen representerer et nytt utenforskap» i Nordnorsk debatt 22. april 2022.

«Verdi er kvaliteten ved noe, det som er godt ved noe.» Verdi kobles ofte opp mot etikk og moral, noe Olufsen-Mehus også ofte gjør når han skriver om Pride og regnbuefamilien.

Hva er så de norske fellesverdiene? Nettsiden Ny i Norge sier det godt: «Når folk blir spurt om hvilke moralske og politiske verdier de mener rår i Norge, svarer de fleste: Politisk demokrati, likestilling mellom kjønn og likeverd mellom alle mennesker, åndsfrihet — frihet både til å ytre seg og til å utøve sin tro, toleranse og respekt, økonomisk og sosial likhet, solidaritet og aktiv deltakelse i organisasjoner og i samfunnet ellers».

De av oss som definerer oss som skeive er visst ikke opptatt av de allerede nevnte fellesverdiene. Hvorfor kjemper vi da så hardt for likeverd mellom alle mennesker? For toleranse og respekt? Og i solidaritet?

Olufsen-Mehus bruker begrepet «arvesynd», og jeg forstår at ut i fra måten han refererer til det på, er at skeive mennesker ikke burde fått den formelle beklagelsen fra statsministeren. Fordi da skal jo alle ha. Det blir også klarere når han videre i innlegget sitt tar opp Konkubinatparagrafen, som også ble avskaffet i 1972. Han sier at ingen skammer seg over de ugifte og samboende.

Vi ønsker ingenting mer enn å bli inkludert. Eller mest av alt: Å bli sett på som hele, moralske mennesker!

Skam forsvinner vanligvis ikke over natta. Det tar ofte generasjoner å bli kvitt skammen. Paradoksalt er det Kirken som har påført de utenfor ekteskap mest skam. For min del kunne statsministeren gjerne beklaget Konkubinatparagrafen også. §213 i Straffeloven må i alle fall gjøres bot for! Og det har det blitt gjort nå. Kudos til statsministeren og norske myndigheter for det. Det var sannelig på tide!

Vi er endelig enige om noe, Olufsen-Mehus og jeg, når han skriver «Det er positivt at det ikke er kriminelt å leve stort sett som man vil med nesten hvem man vil, og det fortjener en markering (…)». Men så: «Men markeringen med regnbueflagget på Eidsvollbygningen er splittende. Der hører bare det norske flagg hjemme. (...) Men regnbueflagget betyr for mange en annen overbevisning om hva som er rett og sant som går på tvers av norske fellesverdier.» Underforstått, skeive har ikke de samme fellesverdiene som andre.

Er det en anledning der man burde heise regnbueflagget på Eidsvoll, må det vel være på selve dagen for avkriminaliseringen av §213, der den såkalte Homoloven ble opphevet? At det faller Olufsen-Mehus tungt for brystet, kan ikke hjelpes. De norske fellesverdiene «likeverd mellom alle mennesker, toleranse, respekt og solidaritet», kom til uttrykk gjennom heisingen av det regnbueflagget på Eidsvoll.

Er det strid innad i Homobevegelsen om Pride representerer alle skeive? Ja, det er strid. Det skal noe til at alle, selv om de faller inn under «skeive», er enige om alt. Skeive er like ulike som ikke-skeive. Selverklært profesjonell lesbe, Brita Møystad Engseth, viser dette tydelig i sitt innlegg «Mørkekvinner», publisert i Dagbladet 17. februar.

Hvilke lovendringer er det Olufsen-Mehus refererer til, når han skriver «radikale lovendringer»? Er det fjerningen av §213 – forbud mot mannlig homoseksualitet i 1972? Eller innføring av Partnerskapsloven i 1993? Eller rett til stebarnsadopsjon for homofile/lesbiske i registrert partnerskap fra 2001? Eller felles ekteskapslov for homofile og heterofile i 2008? Eller lov om endring av juridisk kjønn i 2016? Ingen av disse nevnte lovendringene har ført til særrettigheter for skeive, de har bare gitt oss de samme rettighetene som ikke-skeive har hatt lenge.

Når Olufsen-Mehus stadig påstår at Pride og regnbueflagget nå bare handler om «identitetspolitikk og et seksual-politisk omskoleringsprosjekt som dominerer undervisning og holdningskampanjer rettet mot alle nordmenn og deres barn», er det direkte feil.

FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og FRIs Rosa kompetanse er åpen om hva de jobber med. Det er heller ingen hemmelighet at Rosa kompetanse bistår de voksne fagfolkene som jobber i barnehagene og skolene rundt om i landet. Hvis de ber om det. Rosa kompetanse står ikke med brekkjern og bryter seg inn i barnehagene og skolene for å omskolere alle nordmenn og barn. Det er inntrykket man kanskje sitter igjen med etter den massive svertekampanjen FRI og Rosa Kompetanse har blitt utsatt for, av Olufsen-Mehus selv og kristne miljø generelt.

Avslutningsvis, er ikke skeive en del av «oss alle»? Får skeive være med i denne «felles identiteten»? Truls Olufsen-Mehus nekter fremdeles å ta innover seg at dette utenforskapet han sikter til, allerede eksisterer for mange skeive. Vi ønsker ingenting mer enn å bli inkludert. Eller mest av alt: Å bli sett på som hele, moralske mennesker!