Så kom omsider en avtale på plass mellom SAS og pilotene, etter dager og netter med megling på overtid. Og etter et par uker hvor passasjerer ikke kom av gårde eller ble sittende fast på europeiske flyplasser der kaoset var stort nok fra før av. Her ligger den umiddelbart mest synlige delen av jobben når konsernsjef Anko van der Werff snakker om å gjenoppbygge selskapet, herunder tilliten hos kundene. Flere hundre tusen reisende har vært berørt av pilotstreiken, mens det økonomiske tapet for SAS anslås å ligge i overkant av én milliard kroner. Alt mens en innsparings- og effektiviseringsplan var blitt tvingende nødvendig.

Pilotene tar sin del av innsparingene, blant annet med en lønnsnedgang i første omgang, mot at alle de 450 som ble oppsagt under pandemien kan kreve å få jobben tilbake. To forhold i en ganske kompleks konflikt har vakt spesiell oppmerksomhet. Avtalen innebærer en tariffperiode på fem år, mot normalt to år i norsk arbeidsliv. Ifølge pilotene skal SAS ha krevd åtte år og endog viftet med ti.

Vel er forutsigbarhet et gode i en gjenoppbyggingstid med blodrøde tall. Og vel har det vært mange streiker i luftfarten. Å utvide tariffperioden innebærer imidlertid å sette streikeretten til side like lenge.

At det vil ta noen dager før alle fly kommer på vingene igjen vil nok passasjerene ha forståelse for. Å gjenreise tilliten til selskapet kan ta atskillig lengre tid

Smittefaren skal neppe undervurderes i et arbeidsliv hvor flere enn SAS er i en «spesiell situasjon» etter pandemien. Noe som i alle fall ikke skal undervurderes, er virkningene når en konsernsjef under en konflikt nærmest skjeller ut motparten, altså sine ansatte, gjennom mediene. Nå får jo alle parter og berørte trekke et lettelsens sukk over at streiken er over. Men det melder seg unektelig noen spørsmål om hvorvidt van der Werff, med hans bedriftskulturelle bakgrunn, er rett mann på rett plass i gjenoppbyggingsarbeidet.

Om alle deler av den omfattende planen for kostnadsreduksjoner kommer på plass, skal mye klaffe når det gjelder refinansiering og forhandlinger med kreditorer og leasingselskaper – for å fremstå med et finansielt sunnere SAS. Etter den nattlige streikeavslutningen, meldte SAS at det ville ta noen dager før alle fly kom på vingene igjen. Akkurat det vil nok passasjerene ha forståelse for. Å gjenreise tilliten til selskapet kan ta atskillig lengre tid.

MINILEDER

Kansellerings-kultur

Den canadiske standupkomikeren Russell Peters (52) kommer til Norge til høsten med sitt nye show, hvor han tar for seg verdenssituasjonen, det å bli eldre og den såkalte cancel-kulturen.

Men det er nok SAS som har vært ledende med å innføre en kansellerings-kultur i Skandinavia.