Valgkampen er i gang, liten tvil om det. I lokalavisen ser vi at stortingspolitiker Cecilie Myrset fra Arbeiderpartiet, med en hale av lokalpolitikere, har vært på besøk på sykehjemmene i Målselv kommune. For ca en måned siden var det stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Høyre, med følge, som deltok i samme øvelsen. Som de sier, for å se og lære av eldreomsorgen i kommunen.

Påfallende at dette skjer hvert annet år når det er valg. Disse sjeldne besøkene får velgerne med seg. Ordførerkandidaten for Arbeiderpartiet sier til avisa at denne informasjonen og kunnskapen vi får, gjennom besøk, er lang bedre enn å lese om helse og omsorg foran de kommunestyremøtene som har helse og omsorg på dagsorden.

Vi må jobbe for at Målselv kommune skal få et mer eldrevennelig samfunn!

Oppdatering hvert annet år altså, om viktige saker som angår eldreomsorg i kommunen!

Og hva har så Senterpartiet i Målselv å stille opp med? Jo, en av våre nye unge og spennende kandidater som står på fjerdeplass på Senterpartiets liste til høstens kommunevalg. Caroline Solvold Nilssen er 29 år, sykepleier med videreutdanning innenfor psykisk helse, og jobber som avdelingsleder ved Målselv sykehjem på Andslimien.

Caroline sier at hvis hun blir valgt, så ønsker hun å jobbe for at Målselv kommune skal styrke eldreomsorgen, som blant annet betyr økt grunnbemanning og å ha en plan for å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen. Hun er også klar på at antall eldre stiger, noe som betyr at vi også må jobbe for at Målselv kommune skal få et mer eldrevennelig samfunn!

Denne kompetansen får vi altså hvis vi stemmer Caroline inn i Målselv kommunestyre ved valget til høsten!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her