I forrige innlegg i meningsutvekslingen om norsk EU-medlemskap spurte jeg Høyre tre konkrete spørsmål:

  1. Er Høyre klar til å akseptere at vi skal gi i fra oss nasjonal kontroll over fiskeriressursene våre?

  2. Er Høyre klar til å akseptere at vannkraften vår skal settes i samme bås som gass, olje og kull og behandles deretter, det vil si som forurensende energi?

  3. Er Høyre klar til å akseptere at vi skal slutte å lete etter og å produsere naturgass?

Høyres Trond Helleland svarer ikke på noen av spørsmålene mine i sitt svarinnlegg til meg. Jeg forstår at Høyre ikke ønsker å svare på spørsmålene, for et norsk EU-medlemskap vil innebære en sterk svekkelse av det norske folkestyret.

Nasjonal kontroll over fiskeriressursene våre har gitt oss mulighet til å drive bærekraftig forvaltning, og å utvikle Norge som en ledende sjømatnasjon. Vi har fordelt fiskekvotene slik at både små og store fartøy, og ulike regioner får sine andeler. Som EU-medlem vil Norge bli underlagt EUs felles fiskeriforvaltning og må avgi fiskekvoter.

Vi sier ja til å ha en selvstendig utenrikspolitikk. Vi sier ja til mer nasjonal kontroll over naturressursene våre

Kontroll over krafta vår har gitt norsk næringsliv et konkurransefortrinn i form av god tilgang på rimelig kraft. Høyres avgjørelser om å bygge Nord Link-kabelen til Tyskland og North Sea Connect til Storbritannia, og å ta inn EUs tredje energimarkedspakke i norsk lovgivning, har redusert den nasjonale kontrollen.

Nå er vi i regjering, og jobber for mer, ikke mindre, nasjonal kontroll over krafta vår. Dessverre viser historien at når makt først er overført til EU, er den vanskelig å få tilbake. Men mer nasjonal kontroll er vårt klare mål. Et norsk EU-medlemskap står for det stikk motsatte.

Forvaltningen av olje- og gassressursene våre har gitt oss muligheten til å utvikle en av verdens beste velferdsstater. Når EU vil avvikle bruk av naturgass innen 2049 står det stikk i strid med vår plan om å utvikle olje- og gassnæringen.

Istedenfor å gå inn i substansen i meningene mine, velger Helleland å beskylde meg for å drive med «splittende retorikk». Uten å grunngi hva han mener.

Når Høyre ved Erna Solberg maner til en ny debatt om norsk EU-medlemskap, så er Senterpartiet klare til å legge fram argumentene for fordelen ved nasjonal kontroll over naturressursene våre og norsk suverenitet. Om Høyre har tro på saken sin bør de heller enn å stemple meningsmotstanderne sine komme med motargument.

Senterpartiet sier nei til norsk EU-medlemskap. På samme tid sier vi ja til konstruktivt internasjonalt samarbeid med EU og andre, med grunnlag i vår nasjonale suverenitet. Vi sier ja til å ha en egen valuta. Vi sier ja til et folkestyre med korte avstander mellom folk og politikere. Vi sier ja til å ha en selvstendig utenrikspolitikk. Vi sier ja til mer nasjonal kontroll over naturressursene våre.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her