Troms og Finnmark har flere kommuner som driver med et målretta og aktivt klimaarbeid. Det er bra. Slik bidrar de til å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig gjør de byene og bygdene våre til et bedre sted for både innbyggere og lokalt næringsliv.

Troms og Finnmark trenger et framoverlent og grønt næringsliv. Klimaforpliktelsene i Norge og andre land endrer etterspørselen i alle markeder. Næringslivet konkurrerer med bedrifter i hele verden. Skal vi lede an i denne utviklingen, krever det mye av oss.

Klubben næringspark er forbeholdt «blågrønne» næringer som fiskeri, havbruk og landbruk

Det er satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2022. Det gir kommunene i Troms og Finnmark nye muligheter til å videreutvikle klimasatsingen og oppgradere lokalsamfunnet langt utover den klimaeffekten arbeidet har.

Kommunene må være attraktive for de kloke hodene, for de dyktige fagarbeidere og for bedrifter som vil satse på grønne løsninger. Vi trenger lokalsamfunn som er en pådriver for en bærekraftig og klimavennlig omstilling.

Dette kan godt begynne i det små og det finnes hjelp å få. Regjeringens Klimasats-ordning for kommuner og fylkeskommuner har støttet over 1.500 prosjekter i hele landet, 63 av dem i Troms og Finnmark. En god del av dette er nybrottsarbeid, med effekter langt utover egen kommunegrense.

Ta for eksempel Senja kommunes arbeid med å gjøre Klubben næringspark mest mulig klima- og miljøvennlig. Næringsparken er forbeholdt «blågrønne» næringer som fiskeri, havbruk og landbruk. Her planlegges et biogassanlegg som kan lage fornybar energi av restprodukter fra sjømatproduksjon, landbruk og skogbruk. Kommunen har fått Klimasats-støtte for å kartlegge muligheter for å bruke klimavennlige byggematerialer, energiløsninger, sambruk og gjenbruk.

Espen Barth Eide Foto: Terje Bendiksby, NTB
Bjørn Arild Gram Foto: Ole Martin Wold, NTB

Vi kan også nevne Kautokeino, som bygger ny barne- og ungdomsskole i massiv tre med gjenbruk av skifer fra den gamle skolen. Kommunen har fått Klimasats-støtte til å kartlegge klimatiltak og merkostnader til klimavennlig materialbruk.

Det betyr mye for lokalsamfunnet når kommunene går foran på denne måten. Klimakrav i anskaffelser og planer kan drive fram ny teknologi og grønn vekst, også lokalt. Ansatte og innbyggere får erfaring og inspirasjon til å ta i bruk klimavennlige løsninger på andre områder.

Alta, Tromsø, Lyngen, Sør-Varanger, Berlevåg, Målselv, Kåfjord og Harstad er bare noen av de mange andre kommunene i fylket som har benyttet seg av Klimasats-ordningen.

Støtten gjør det blant annet mulig å stille ambisiøse klimakrav i offentlige anskaffelser, til å klare merkostnader ved å bruke utslippsfri teknologi og kraft til å gjennomføre en mer helhetlig transport- og arealplanlegging som gir mer effektive og bærekraftige lokalsamfunn.

Så må det sies at alle kommuner faktisk har plikt til å planlegge for utslippskutt. Klimasats skal senke terskelen. Og kommuner som vil lære av andre, kan finne veiledning i klimaarbeid og informasjon om alle Klimasats-prosjekter på Miljødirektoratets nettsider.

Så må det sies at alle kommuner faktisk har plikt til å planlegge for utslippskutt. Klimasats skal senke terskelen. Og kommuner som vil lære av andre, kan finne veiledning i klimaarbeid og informasjon om alle Klimasats-prosjekter på Miljødirektoratets nettsider.

For å gjøre Klimasatsordningen og de andre klimavirkemidlene målrettede og effektive, er det viktig for oss med dialog og samarbeid med kommunene. Gjennom Klimasatssøknader og rapporter i etterkant av prosjekter, får vi viktig og interessant informasjon om hva kommunene ønsker å gjøre og hvordan det blir gjennomført. Det er kommunene som vet hvor skoen trykker, og vi vil ha dere med på laget i videreutviklingen av ordningen. Det er gjennom samarbeid vi kan nå klimamålene våre.

Vi håper mange vil bruke denne anledningen til å planlegge for en framtidsretta kommune med lavere utslipp.

Les mer om Klimasats hos Miljødirektoratet: Klimasats – støtte til klimatiltak - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)