Den russiske mobiliseringen og krigshandlingene mot Ukraina skaper naturlig nok stor bekymring verden over, også for et lite grenseland i nord. Alle krysser fingrene for en diplomatisk løsning, og per i dag er det ingen grunn til å tro at Norge blir direkte involvert, selv om vi er både naboland til Russland og befinner oss i en allianse som ikke vil tolerere en full invasjon.

Et Europa i krig er det få som erindrer etter så mange år. For senere generasjoner kan det også være vanskelig å skjønne rekkevidden av grusomhetene som blir virkelighet i en krigssituasjon.

Vi har heller ikke glemt Balkan i flammer, som for alvor viste at vi ikke er skjermet i Europa i moderne tid. Samtidig er det viktig å huske på hva mangel på stabilitet har å si for oss alle i en grenseløs verden.

Akkurat nå orkestrerer Russland en planlagt øvelse i Barentshavet, en maktdemonstrasjon som er godt timet i forhold til begivenhetene ved Svartehavet, der spenningsnivået har vært stort siden dramaet i 2014.

Økt militær tilstedeværelse i Troms og Finnmark de siste årene er også svært positivt

Når Russland flekser med de militære musklene, er det ikke tilfeldig. Selv om naboskapet og folk til folk-samarbeidet er aldri så godt, skaper dette en naturlig uro. At man satser på gjensidig innsyn og informasjon i forbindelse med øvelser er et gode, som at Russland får være observatører under Cold Response.

Økt militær tilstedeværelse i Troms og Finnmark de siste årene er også svært positivt. Som et svar på mindre tøvær og kontakt over grensene, er det viktig at det norske forsvar er på plass helt nord i landet.

Noe av det mest foruroligende kan likevel være den asymmetriske krigføringen som pågår, den digitale kampen om både sannheten og anslag i cyberspace. Vi har opplevd jamming av flytrafikk og angrep på demokratiet mot både Stortinget og mediekonsern.

Vi er alle blitt 100 prosent avhengig av ny teknologi, og faren for at sentral infrastruktur rammes kan være en av vår tids store utfordringer.

Da må vi mobilisere for å skape et forsvarsverk også på denne fronten.

Minileder: Mageplask?

Polarbadet, som eies av Målselv kommune, har utfordringer økonomisk og trenger frisk kapital for å utvikle badelandet, slik at det står bedre rustet for å møte framtida.

Uansett, det er viktig å holde dette unike tilbudet flytende.