Jeg har i grunnen vært meget fornøyd med det navnet mine foreldre ga meg ved dåpen. Navnet hentet de fra et hørespill som gikk på radioen om den frendeløse Remy i tiden da jeg ble født. Jeg har definitivt ikke oppfattet meg som venneløs gjennom livet, snarere tvert imot. Men nå har jeg skaffet meg en uvenn for resten av livet. Mer om det senere.

Den franske biskopen Remigius (437 – 533 e.Kr.) fikk anerkjennelse for å gjøre den katolske kirke en smule mer frilynt. Etter hvert ble navnet endret til Remi og også Remy. Etter sin død ble han kanonisert til St. Remy for sin innsats og sitt arbeid.

Nå er jeg ikke spesielt opptatt av den katolske lære, men jeg fikk for et par år siden den utrolige ideen å kjøpe meg en Saab 9-3 cabriolet, Da vegvesenet åpnet for muligheten til å søke om personlige skilt med egen tekst, fikk jeg den kreative ide om å søke om et skilt med teksten ST REMY. En tekst som nok ville fått de fleste til å trekke en smule på smilebåndet. Så med bistand fra Jan Fredrik, en av mine gode venner, søkte jeg digitalt om å få bruke denne teksten på mitt skilt.

Jeg har definitivt ikke oppfattet meg som venneløs gjennom livet, snarere tvert imot. Men nå har jeg skaffet meg en uvenn for resten av livet.

La det være sagt at det er en annen av mine gode venner, Tore Skoglund, som nærmest har pålagt meg å bringe denne saken ut i offentligheten: - Få galskapen offentliggjort, sa han med sjeldent myndig røst. Og jeg er lydig i de fleste tilfeller, derfor denne storyen.

Vegvesenet opererte med garantert svarfrist på maks fire uker, og da denne var passert med et par uker, etterlyste jeg svaret pr telefon. Jeg ante ugler i mosen da vedkommende jeg snakket med var svært unnvikende, Omsider kom svaret, digitalt selvsagt: STATENS VEGVESEN AVSLO SØKNADEN DA DETTE KUNNE OPPFATTES SOM ALKOHOLREKLAME!

Hæh??? Greit, det finnes en fransk brandy og ditto konjakk som bærer navnet St. Remy. Det er ikke vanskelig å gjette hvor de franske produsentene har lånt navnet fra! Men de har jo ikke enerett på å bruke dette navnet! Jeg bør jo også kunne bruke navnet, vel å merke uten å tjene penger på det.Det synes som om vegvesenet er opptatt av å skjerme denne merkevaren! Jeg nekter å tro at noen ville blitt mer drikkfeldig av å se meg rulle forbi!

Gud skal vite at vegvesenet på langt nær er så frilynt som den gamle biskopen. Og det er besynderlig at vesenet er så til de grader oppdatert på foreliggende drikkevarer. Kanskje har de en egen konsulent med flytende honorar som tar seg av eventuelle slike saker. For min egen del konsumerer jeg ingen av de nevnte varene. Jeg ble en gang servert konjakk, og verten ble sur da jeg ba om vann til å blande den ut,

Jeg ble selvsagt gjort oppmerksom på anledninga til å klage, Men jeg har innsett at å kjempe mot dette uvesenet (ja, du leste riktig) er nytteløst – ja, nærmest som Don Quijotes kamp mot vindmøllene. Der i gården har man bestemt seg. Men jeg tillot meg i en mail å gjøre rede for hvor navnet opprinnelig kommer fra, Det har ikke kommet noe svar. Vesenet er nok for oppfatt av å holde rede på drikkevarene. Så det blir DK 61121 så lenge jeg har denne bilen.

Jeg kunne selvsagt prydet panseret med teksten St Remy ruller igjen! Men jeg tør ikke! Plutselig dukker det opp en kontrollør som skrur av panseret som bevismateriale! Jeg har fått meg en uvenn for resten av livet, og vil redusere kontakten til et nødvendig minimum.

Således har jeg kun et råd til alle som heter Peter eller Peder, og skulle komme på samme tanker.. Glem det! Dette vesenet eier ikke sans for humor. Men retningslinjer, og egne tolkninger – det kan de! Samt utstrakt kunnskap om drikkevarer. Da er det verre med den katolske kirke…