De negative konsekvensenefor Kystvakten, Fregattvåpenet og ansatte i helikoptervirksomheten ved Bardufoss flystasjon er betydelige etter at regjeringen sa opp kontrakten med NATO Helicopter Industries (NHI) om levering av 14 NH90 og krevde fem milliarder kroner tilbakebetalt.

Spørsmålene som må stilles er om bakgrunnen for oppsigelsen vil holde i en rettssak, om når Kystvakten og fregattene igjen vil kunne seile med helikopter embarkert, og hva vil kostnadene bli ved anskaffelse av en erstatning for NH90?

Nasjonen står uten operative maritime helikopter mens det er krig i Europa, sabotasje og etterretning mot infrastruktur også utenfor Ukraina. Samtidig er kostnadene ved å vedlikeholde NH90-flåten inntil en rettsavgjørelse anslått til å være 75 prosent av kostnadene ved å holde disse helikoptrene i operativ drift. Det innebærer i seg sjøl at Forsvaret nesten ikke sparer noe på stillstanden, mens man samtidig som man står uten nødvendig helikopterkapasitet (!)

Dagens pålagte vedlikehold av NH90 og utfallet av en rettssak vil medføre et stort og uforsvarlig inngrep i forsvarsbudsjettet — til ingen nytte

Og hva vil regjeringen gjøre om de taper rettssaken med NHI og likevel blir stående som eier av 14 NH90? Dette må regjeringen kunne svare på, og dette burde fylkespolitikerne fra regjeringspartiene Sp og Ap forstå da de i desember bidro til å stemme ned en uttalelse om å reaktivere avtalen med NHI-Industries.

Fra Riksrevisjonens rapport og i interne rapporter kommer det frem at kontrakten med leverandør har vesentlige svakheter. Det har vært mangler i planleggingen og utilstrekkelig bemanning i Luftforsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets logistikkorganisasjon. Det har vært svak styring og lite effektiv koordinering i innfasingen av helikoptrene.

Irene Dahl Foto: Ronald Johansen
Roar Sollied Foto: Rune Ottarsen

Hovedproblemet knyttet til vedlikehold av NH90 har vært mangel på reservedeler og forbruksmateriell, som i sin tur har gjort vedlikeholdsorganisasjonen ineffektiv i halve arbeidstida på grunn av venting. Dette forholdet, sammen, sammen med beregnede kostnader over fremtidige perioder som ikke er fløyet, har generert «høye kostnader pr. flytime», som altså ble lagt til grunn for kontraktoppsigelsen.

14 forskjellige land har allerede bestilt over 550 helikoptre av typen NH90, hvorav mer enn 470 er levert og har en samlet flytid på over 330.000 timer. Risikoen for at det norske Forsvaret vil tape en rettssak mot NHI er derfor stor. I tillegg er anskaffelsestida for nye maritime helikopter så lang at nasjonen vil være mest tjent med å reaktivere kontrakten straks. Da vil man også ivareta kompetanse og umiddelbart styrke nasjonal maritim beredskap. Uansett må det iverksettes ekstern gransking av anskaffelsen, innfasingen og driften av NH90.

Dagens pålagte vedlikehold av NH90 og utfallet av en rettssak vil medføre et stort og uforsvarlig inngrep i forsvarsbudsjettet — til ingen nytte.