Revidert nasjonalbudsjett har oppholdt politikere og journalister, der regjeringen har solgt gullmalt gråstein til journalistene om økning i både forsvarsevne og forsvarsbudsjettet. 2,1 milliarder er lovet til det norske Forsvaret, men disse smulene vil på en svært liten måte styrke den norske forsvarsevnen. Regjeringen har holdt media og folk for narr.

Jeg vil likevel starte med å rose regjeringen siden de bevilger 167 millioner kroner til Andøya flystasjon for å forbedre allierte mottak. Dette er et viktig tiltak for å stryke den allierte tilstedeværelsen i nord. Det er også bevilget en økning på 60 millioner for å sørge for nye teknikere til F-35-kampflyene. Disse økningene er viktige, men uansett bare smuler sammenlignet med det overordnede behovet.

Den tilsynelatende økningen er kun et luftslott som ikke prioriterer kampkraft og operativ evne i en tid med krig på det europeiske kontinent

Økningen på 2,1 milliarder er som å få sokker i pappeske til jul. På utsiden virker det lovende, men på innsiden er det skuffelser. Av denne summen er 1,8 milliarder en kompensasjon. Dette baserer seg på lønns- og prisstigning, samt valutadifferanser. Grunnet en svak kronekurs og store prisstigninger vil økningen på 2,1 milliarder derfor kun innebære en reell økning på snaue 300 millioner kroner. For at Forsvaret skal ha styrket forsvarsevnen sier det seg selv at det krever betydelig økte bevilgninger.

Det fremstilles som en vanskelig oppgave å få bevilget penger til forsvaret, men slik skal det ikke være. Forsvaret er faktisk viktigere enn kultur, vindmøller og bistand, siden det er selve kjerneoppgaven til statsmakten: Den skal beskytte oss mot trusler.

Revidert statsbudsjett er et spill for galleriet. Uten et godt øye for detaljer og lang politisk erfaring vil man ikke kunne gjennomskue regjeringen. Det er på tide at sannheten kommer frem. Den tilsynelatende økningen er kun et luftslott som ikke prioriterer kampkraft og operativ evne i en tid med krig på det europeiske kontinent.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her