Valgkampen er i full gang! Det kan vi registrere av Arbeiderpartiet i Målselv sitt utspill, for en tid tilbake, om at Bjørkeng oppvekstsenter mangler vedlikehold. Etter oppslag i Nye Troms, blant annet, hvor det ble pekt på at oppvekstsenteret var plaga av kloakklukt og flere punkterte vinduer, mente Ap i Målselv at det kunne vært satt av mer penger til vedlikehold.

Kommunestyrerepresentant fra Ap, Kari Alteskjær, som jeg tidligere har oppfatta som en fornuftig politiker, sier at: «vi politikere må erkjenne at det er et stort etterslep på kommunale bygg, det ser vi godt i handlingsplan for formålsbygg. Her må vi prioritere penger framover slik at ikke etterslepet ikke blir alt for stort».

Er det flere enn meg som aner et betydelig islett av populisme i forslaget?

Hva sier så Alteskjær videre? Jo, at det er mulig å prioritere Bjørkeng oppvekstsenter, og at Senterpartiet og Høyre kunne prioritert mer penger der. Hun avslutter med: «Senterpartiet og Høyre kunne prioritert mer penger her, men kom stedet med mange verbalforslag i desembermøtet blant annet næringsfond og sommervedlikehold av vei og grøntareal». Dette presterer altså Alteskjær å si, med bilde av en smilende gruppe av representanter fra Målselv Arbeiderparti som uttrykker at de stiller seg bak utspillet.

Tor Nymo Foto: Jan-Erik Bergstad

Ordfører Bengt-Magne Luneng sier at teknisk avdeling i kommunen jobber med å løse saken med kloakklukten på skolen. Og han sier videre at det var ingen andre parti som foreslo endringer, eller at det burde bli brukt mer midler til vedlikehold til Bjørkeng oppvekstsenter i handlingsplan for formålsbygg for 2023. Budsjettet for handlingsplan for formålsbygg ble enstemmig vedtatt, og det kom heller ingen forslag på å bruke midlene annerledes.

Er det flere enn meg som aner et betydelig islett av populisme i forslaget? Eller er det et forsøk på å kompensere for lederen i Målselv Ap, som jeg regner med at Ap-gruppa var enig i, sitt utspill fra tidlig i prosessen om midler til hall på Rustahøgda og opprustning av Gimlehallen, om at Gimlehallen måtte skyves ut i tid hvis det ikke var penger tilstrekkelig til begge to?