Nabolandene gjør et formidabelt arbeid for å ta i mot flyktninger fra Ukraina. På kort tid har et land som Polen tatt imot to millioner flyktninger fra det krigsherjete landet, men det er viktig at resten av Europa og verden er på tilbudssiden. Det gjelder i høyeste grad også Norge. Den store utfordringen er å tilby noe mer enn et sted å være.

Det handler naturligvis om bosetting, men det er viktig å være edruelige i forhold til alle de andre tingene som rommer en hverdag, og her vil både helse, omsorg og sysselsetting stå sentralt.

Kommunene her til lands har etter vår mening snudd seg raskt rundt for å kartlegge handlingsrom i påvente av en overordnet plan. Når nå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kommer med en tallfestet anmodning, tror vi de fleste vil bruke all tenkelig velvilje for å innfri behovet.

De syv kommunene i Midt-Troms er anmodet om å ta imot 630 flyktninger. Senja er bedt om 200, Målselv 110. Erfaringene er forskjellige, så vi tror det er verdifullt med god dialog på tvers av kommunegrensene.

Vi må ha et profesjonelt apparat, blant annet fordi mange bærer med seg traumatiske opplevelser etter at verden ble snudd opp-ned. Varer krigen lenge, gjelder det å få på plass strukturer som ivaretar hele mennesket. Det viser seg gang på gang at det gjelder å ha en grunnbemanning som sikrer kontinuitet. Å bygge ned denne kunnskapen og erfaringen er ingen god ide.

I skiftende tider kan det være nødvendig med is i magen, spesielt når vi rent faktisk er nabo til en stormakt og bør ha større grad av tilstedeværelse i nord

Det offentlige apparatet er en del av virkeligheten, men vi tror hver og en av av oss har en viktig rolle framover. Det kan handle om frivillig sektor, der vi gang på gang har vist at vi kan steppe opp for samfunn og medmennesker.

Akkurat nå er det viktigere enn noensinne, så tror vi også en hjelpende hånd og et ekte smil hører med — og her synes vi det er viktig å minne om at våre russiske naboer, arbeidskolleger og beboere befinner seg i en vanskelig situasjon, basert på det Kreml steller i stand.

Regjeringens Ukraina-plan er etter vår mening et godt utgangspunkt for å være rustet til komplekse oppgaver. Den sier også noe om utfordringen, nemlig at man dimensjonerer for 100.000 flyktinger i stedet for de 5.000 vi normalt bosetter årlig.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidvis fått hard medfart på målinger og hos politiske motstandere, men det regjeringen Støre har presentert de siste dagene vitner om handlekraft og evne til å ta ansvar.

I skiftende tider kan det være nødvendig med is i magen, spesielt når vi rent faktisk er nabo til en stormakt og bør ha større grad av tilstedeværelse i nord.

Våre veier

Tiningen er begynt, og teleløsningen gjør at fylkeskommunen innfører forbud mot at tungtransport kan kjøre med fulle lass.

Våre veier er ikke fundamentert for tidlig vår.