Vi må unngå å ta med oss mobile uvaner fra hverdagen inn i førersetet, nemlig sjekking av eller tasting på håndholdt mobiltelefon mens vi beveger oss fra A til B. Det er ekstremt farefullt og kan ende med tragedie. Utrykningspolitiet (UP) melder om tildels ekstreme tall over antall fartssyndere, både i byene og på kjente favorittsteder for UP.

En periode pekte antallet ulykker nedover på norske veier, men av en eller annen grunn har vi mistet nullvisjonen av syne. Nærmest daglig meldes det om ulykker landet rundt — mange av dem med tragisk mulig utgang.

Tallene er alvorlige og dystre hittil i år. Statistikken til Statens vegvesen for første halvår viste at dobbelt så mange har omkommet sammenlignet med samme periode i fjor. Etter juli er 73 personer registrert omkommet i trafikken i 2022. Bare i juli skjedde det ti dødslykker her i landet.

Det ligger mye sorg og smerte bak hvert tall i statistikken. Og vi har alle et ansvar for å gjøre noe med dette, kanskje spesielt når sommervarmen synes å senke terskelen til å bryte fartsgrenser og andre viktige regler vi må forholde oss til. For egen og andres sikkerhet.

Med anstendig fart og større fokus på vei og trafikk kan vi gjøre en stor forskjell

Det kan brått og uventet ramme medtrafikanter, helt uskyldige mennesker. Vi må ha denne erkjennelsen med oss, ikke tenke på hva som er akseptabelt for å unngå større bøter eller beslag.

Med anstendig fart og større fokus på vei og trafikk kan vi gjøre en stor forskjell. Blant annet må vi unngå å ta med oss mobile uvaner fra hverdagen inn i førersetet. Bøtenivået er økt, men igjen er det kanskje enda viktigere med bevisstgjøring av konsekvens.

Vi vet det utmerket selv når vi bryter vegtrafikkloven, men har en lei tendens til å skylde på alle andre faktorer. Som at vi har det travelt. Vi er også raske til å mene at UP er feilplassert, og at politiet bør ha bedre ting å foreta seg.

Vel, i sommer har både turister og godt kjente trafikanter sørget for at det hagler med bøter, både i byene og på godt kjente stoppesteder for UP. I virkelighetens verden har de kanskje plassert seg riktig når 40 sjåfører gir for mye gass på en og samme plass i løpet av noen timer.

Vi må ta affære. Vi har ikke råd til å miste noen. Det er vårt felles ansvar.

Minileder: I støtet

Ivar B. Prestbakmo fra Troms Senterparti mener det å straffe Nord- og Midt-Norge for at de har dyr strøm sørpå er «helt avsporing».

Eller kanskje mer presist; «helt kortslutning».