I dag har visstnok barnet (grunnrenten) mange navn og beskrivelser: Svar først på følgende spørsmål: Hvem eier oljen og havbunnen langs kysten? Hvem eier regnet/vannkraft i fjellene? Hvem eier fjorder, strender, bukter og sund i vårt land? Hvor langt ut i havet eier grunneier? Hvem eier utsikten? Hvor dypt ned i fjellet eier du malmen på egen grunn?

*(...»Grunnrente, den inntekt man kan få av å eie jord og andre naturressurser som skog, malmleier, fosser med mer. Grunnrenten trer klarest frem når grunnen ikke brukes av eieren, men leies bort mot en godtgjørelse. Ordet grunnrente kommer da også av det engelske uttrykk rent of land (jordleie, forpaktningsavgift»...). Sitat: snl.no.

Grunnrenteinntekten fastsettes dermed slik: Markedspris multiplisert med faktisk produksjon i inntektsåret minus: Driftskostnader, konsesjonsavgift og eiendomsskatt, avskrivninger og friinntekt = Grunnrenteinntekt som grunnrenten trekkes ut av og som da tilhører befolkningen.

Oljen eies av befolkningen. Ca. 70 prosent (også kalt grunnrenten) av verdien går som skatteinntekter tilbake til staten/det norske folk — dvs. omgjøres til felles goder sykehus, jernbane, trygd, gamlehjem, skole osv). Mye går til sparing i Oljefondet til dårligere tider. Eksempelvis korona-relaterte fellesutgifter i dag.

Beløpet pr. 2021 var på ca. 52 milliarder kroner (norskpetroleum.no). Dividert på ca. fem millioner innbyggere blir det 10.400 kroner, som utgjør ca. ti måneders gratis kost i barnehagen, eller ca 50 timer hjemmehjelp (Senja.kommune.no) - pr.pers for hele befolkningen!

Vannkraften eies også av det norske folk inndelt i stat, fylke, kommuner, grunneiere og andre som har rettigheter. Her er grunnrenten pr 2019 ca 37 prosent (energifaktanorge.no) avhengig av eierskapet og avtaler. Pr. 13.01.22 (NRK.no) har staten/det norske folk fått inn 23 milliarder ekstra i 2021 grunnet høye priser. Det er kommuner i dag som overfører deler av overskuddet direkte til sine innbyggere. Det er en klart forventning fra det norske folk at staten mer og mer gjør det samme. (https://energifaktanorge.no/regulering-av-energisektoren/skattlegging-av-kraftsektoren).

Oppdrettsområder i havet eies også av staten/det norske folk inndelt i stat, fylke, kommuner og grunneiere. Her er dagens grunnrente 0,00 kroner. Havbruksskatteutvalget foreslo i 2019 innføring av en særskatt (grunnskatteprinsippene) for havbruk og at skattesatsen skulle settes til 40 prosent. Utvalgets NOU-rapport ble overlevert til daværende finansminister Siv Jensen (Frp). Fortsatt pr. 07.10.22 er grunnrenten 0,00 kroner. Den burde vært i 2021 anslagsvis 20 milliarder kroner pr. år.

FORVENTNING . - Det er kommuner i dag som overfører deler av overskuddet direkte til sine innbyggere. Det er en klart forventning fra det norske folk at staten mer og mer gjør det samme, skriver Per Henriksen. Foto: Vidar Bjørkli

Dermed går staten/det norske folk glipp av 20 milliarder kroner pr. år, som utgjør 4.000 kroner pr. innbygger. I 2021 var verdien i lakseeksport på 82 milliarder kroner... Det foreligger heller ingen forpliktelse til å rydde opp etter seg på havbunnen. Det er rimelig grunn til å anta at innføring av grunnrente i åpne merder vil sette fokus på utbygging av landbaserte.

Neste gang du leser om overskuddet innen oppdrett; Husk at 40 prosent av dette skulle vært statens/det norske folk sitt!

I mangel på ord siterer jeg følgende, med tillatelse fra forlaget Spartacus 2021: «... De fleste tillatelsene til å drive lakseoppdrett ble i sin tid gitt bort gratis. De som fikk dem, fikk tilgang til en naturressurs, de får høste en grunnrente. Når staten gir oljeselskaper lov til å pumpe opp olje, betaler de grunnrente til folket, som eier havbunnen. Når kraftselskapene får bruke en foss til å lage strøm, betaler de grunnrente til folket, som eier fossen.

Havbruksskatteutvalget slo fast at tillatelsene til å drive oppdrett ga en grunnrente. Grunnrenten ga høy avkastning på investeringer i næringen. Oppdretterne hadde fått bruke fjordene, men hadde ikke latt fellesskapet få del i de store inntektene det ga. Dette har noen implikasjoner. At lakseoppdretterne fyker oppover listene over Norges og verdens rikeste, skyldes ikke at de er smartere eller jobber hardere enn skipsrederne, industrimagnatene, eiendomshaiene, finansmennene, forfatterne eller dotømmerne — nei, de blir så rike fordi vi gir dem grunnrenten. Denne grunnrenten har over de siste årene ligget på over 20 milliarder hvert år. Vi kunne nesten kalt det en pengemaskin. Hva som skjedde da laksenæringen fintet ut havbruksskatteutvalget, vil bli studert i årevis. Statsvitere vil undersøke det som utøvelse av lobbyismens kunst, sosiologer vil bruke det i studier[...]»

Utdrag fra «Den nye fisken» skrevet av Simen Sætre og Kjetil Østli

Neste gang du leser om overskuddet innen oppdrett; Husk at 40 prosent av dette skulle vært statens/det norske folk sitt!

Skitt fiske!