1. mai er arbeiderens frihetsdag, denne dagen markerer vi og setter søkelyset på arbeiderens rettigheter. Vi viser internasjonal solidaritet med arbeiderne. Bak denne fridagen ligger det en lang kamp for rettigheter vi tar for gitt. HMS på arbeidsplassen og fem ukers ferie har ikke kommet av seg selv. Det som kan true et godt arbeidsliv i fremtiden er sosial dumping og et arbeidsmarket med «bruk og kast»-mentalitet.

Det gamle norske egalitære samfunn er bygd opp rundt vern og rettigheter til arbeiderne. Kapitalismen har tilsynelatende ønske om å sette dette på båten. Bruke arbeidskraften kun når de trenger den, og la arbeiderne seile sin egen sjø der det ikke gangner kapitalismen.

Norge har mistet kontrollen

Norge har to ganger stemt mot norsk medlemskap i EU. Likevel føler man til tider at Norge er mer EU enn kjernen av EU i sentral Europa. Flertallet av det norske folk ønsker ikke medlemskap i EU. Folket ønsker ikke noen ny debatt. Men i tiår har Høyre og Arbeiderpartiet snikinnmeldt Norge, etter at folket har sagt nei.

Alle, ja selv Sylvi Listhaug, synes kraftprisen i Norge er høy. Har hun helt glemt av partikollega Tord Lien sitt ønske om flere utenlandskabler og høyere strømpriser?Nå styres kraftprisen vår, som ønsket fra enkelte hold, av kraftmarkedet i Europa. Norge har mistet kontrollen.

Jarl-Åge Hanssen Foto: Arild D. Moe

Hva med arbeidsmarket? Kan dette komme ut av kontroll? På grunn av EU-regler vil det kanskje ikke i fremtiden være lov for Norge å regulere bemanningsbransjen på for eksempel norske byggeplasser. Da vil utnyttelse og sosial dumping være en realitet som ikke lar seg styre.

Norge snikinnmeldes i EU hver dag. Dette til tross for at befolkningen sier nei til unionen. Det er den EU debatten vi burde ha. Ikke noe tankespinn om at Norge skal sende en ny EU-søknad. Gratulerer med 1. mai.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her