Privatisering, deregulering og lite statlig kontroll er selve kjernen i Frp sin politikk. Nå må Arbeiderpartiet rydde opp også i kraftsektoren. Frp prøver så godt de kan å slå politisk mynt på kraftkrisa i Norge. Da kan de begynne med å ta ansvar for egen politikk.

«Vi bør ha utveksling av kraft med Europa, og det bygges nye kabler for å få til det, men jeg vil advarer mot et frislipp av krafteksport. For strømkabler til utlandet fører til dyrere strømregning for norske husholdninger, og svekker i tillegg forsyningssikkerheten. Det vil bidra til økte priser og gjøre vår forsyningssikkerhet mer sårbar, sa daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i 2013.

Men også når det gjelder strøm er Frp-politikken feil medisin

Samme år tok Frp makta sammen med Høyre, og Tord Lien ble (Frp) ble energiminister. Han sa rett ut at dyrere strøm var et mål for den blåblå regjeringen — for å gjøre det lønnsomt å bygge mer fornybar kraft. Politikken ble selvsagt deretter.

Selve kjernen i Frps liberalistiske prosjekt er jo nettopp privatisering, deregulering og mindre statlig kontroll — eller som det står i Frps program: «Folk flest skal ha anledning til å ta vare på seg selv og sin familie med et minimum av statlig kontroll og styring».

Men også når det gjelder strøm er Frp-politikken feil medisin. Arbeiderpartiet er i gang med å rydde opp. Strømstøtte til husholdninger og landbruket er innført. Den støtten blir nå forbedret. I tillegg jobbes det nå med: * Tiltak for å sikre fyllingsgraden i vannmagasiner * Eksportrestriksjoner for strøm * Bygging av mer fornybar kraft. * Redusere behandlingstida for nye kraftprosjekt * Avlaste bedrifter som sliter Det er hyggelig at Frp har oppdaget sosialdemokratiske løsninger med fellesskap og statlig styring fungerer også i kraftpolitikken. Men de kunne godt innrømmet at Frps politiske prosjekt er noe helt annet.