Gudmund Johansen hadde et innlegg som handlet om eiendomsavgift og allmuens kritikk, i Folkebladet den. 3 mai 2022. Johansen viser til lover og retningslinjer, og han viser til hvem som er ansvarlig i kommunen. Det er mange, inkludert undertegnede, som skyter fra hofta når vi er uenig med kommunens sløse politikk, og som regel er det budbringeren det går ut over. Denne gangen rådmannen i Senja kommune. Sannheten er at det er politikerne som er budsjettansvarlig og som skall holde rådmannen i ørene.

Rundt rådhuset på Finnsnes har det stormet mer eller mindre siden Øystein Sivertsen, av ukjente grunner ble satt på gangen. Som regel har kritikken handlet om sløsing, lønnsforhøyelse, og lysskye ansettelser. Ikke minst rådmann på åremålsstilling og åremålslønn, som fikk en sluttpakke på en million kroner. Hvem husker ikke helsekjøpsaken der daværende rådmannen satt som styreleder i sønnens selskap. Eller samme rådmann som ansatte kommunalsjef og rus-konsulent uten at stillingene var utlyst i media.

Hvem husker ikke medias forsvarsnummer (Folkebladets lørdagsutgave den 7. desember 2019). «Helsekjøp som ble et mareritt». Det er vanskelig å ri to hester samtidig, eller som sant er, det er helt umulig. Å sitte som kommunens øverste sjef, samtidig som du sitter som styreleder i sønnens selskap uten at du vet eller har innsikt i at selskapet over fakturerer avtalen med mer som 100 prosent blir litt vanskelig å svelge for allmuen. Et samlet kommunestyre i gamle Lenvik kommune politianmelder daværende rådmann. Saken blir henlagt av politiet/påtalemyndighet, uten å bli gransket. Samtidig stiller lensmannen seg som førstekandidat på en valgliste for å bli ordfører i en kommune der rådmannen er politianmeldt, og anklagene var korrupsjon.

Artikkelforfatter Ole Henriksen. Foto: Folkebladet

Allmuen husker da kommuneadministrasjon i Lenvik kommune, med ordfører og rådmann i spissen reiste til Kina og spankulerte på den kinesiske mur. Vel hjemme var det å reise til Island og lauge seg i den blå lagune. Allmuen husker med skam, at det var fylkesmannen som måtte overta økonomistyringen av Lenvik kommune etter kommuneledelsens hjemkomst. De fleste av oss har en hukommelse som strekker seg mer enn ti år tilbake, og vi husker lønnsfesten som kommuneledelsen hadde etter at eiendomsavgiften ble innført fot ti år siden.

Fra gamle Lenvik og til nye Senja kommune som startet sin virksomhet med en bunnskrapet kommunekasse. Alle husker sparetiltakene som ble foreslått og sparetiltak som ble realisert. Mange bekker små gjør en stor å. Nedstengning av veilys ute i distriktene og kirkeveier skulle ikke brøytes for å spare penger var noen av forslagene og tiltakene. Men så helt fra det blå, nå i år, finner Senja kommune ubrukte 80 millioner i sine budsjetter. I ren gledesrus bevilger kommuneadministrasjonen og politikere seg en saftig lønnsvekst. Ja, ja det er vel vanlig med ti prosent i finnerlønn.

Så til oss alle andre som av og til retter baker for smed i innlegg og i kommentarfeltet. Når kortleiken er lagt av profesjonelle spillere, så er det ikke bare-bare for oss vanlige dødelige å trekke jokeren i første trekk. Er det rart at det sitter folk hjemme på valgdagen?