Altaværingene valgte å gå videre med Finnmark etter skilsmissen — og dumpe Troms. Her i Troms bør det ikke være noen sure miner. Folkeavstemningen var tett og jevn, men det er viktig at Alta kommunestyre respekterer folkets råd fredag — og nå gjør sitt ytterste for å se mulighetene i nye Finnmark. Akkurat som Troms må gå videre med samme geografi som før det omstridte giftemålet.

Det ble en uhyre jevn opptelling, der 123 stemmer skilte Troms og Finnmark. At det ble jevnt lå i kortene, men her måtte det nærmest fotofinish til for å skille de to leirene tirsdag kveld. I hvert fall i valgsammenheng.

Deltakelsen kunne naturligvis vært større. Det gir alltid mer legitimitet til en beslutning, men det er fornuftig av politikerne å sverge lojalitet til folket i forkant av opptellingen.

Å kopiere Innlandets neglisjering av folkemeningen gir en dårlig følelse i forhold til folkedemokratiet, så det er viktig å unngå denne type tillitsbrist overfor egne innbyggere. Greit nok at valget er rådgivende, men går man først til folkeavstemning, er det klokt å følge rådet.

Både fylkeskommunen som sådan og regionen har store utfordringer i tida som kommer

Debattene har tidvis vært giftige og bastante, så tiden er inne for å ta steget videre og innrette seg etter beslutningen. Det betyr ikke at uenighet skal feies under teppet i Finnmark, men det trengs et temperaturskifte, der man forholder seg til demokratiske spilleregler og ser at det er behov for konstruktive prosesser. Her må alle bidra, uansett hva man mente i en opphetet diskusjon.

Vi må jo legge til grunn at alle har hjerte for Finnmark og ønsker det beste for regionen. Det bør innebære at man sveiver i gang prosessen med skilsmisse i det øyeblikket vedtaket blir konfirmert på Stortinget, samtidig som det må være mulig å komme med kunnskapsbaserte avklaringer som gjør at ting roer seg.

Fylkeskommunene har vært tildels parkert i påvente av reversering, så frykten er at vi har tapt mye på stillstanden, spesielt i forhold til utviklingsarbeid.

Det kan nå være en ide å ta med seg erfaringene videre, ikke minst de som har fått tilliten av Troms og Finnmark fylkeskommune til å lande skilsmissen. Spesielt de ansatte i fylkeskommunen har trolig klare meninger om veien videre, så her trengs det lytteposter i politiske kretser.

Både fylkeskommunen som sådan og regionen har store utfordringer i tida som kommer.

Minileder: Nå er det alvor

Prisene på øl øker kraftig på grunn av mangel på korn, økte drivstoffpriser og begrenset tilgang på transport.

Alt går galt for denne regjeringen.