Nato-sjef Jens Stoltenberg kom rett fra et ekstraordinært toppmøte i Brüssel til Bardufoss med ei klar melding: «Russlands krig mot Ukraina er et avgjørende øyeblikk og en ny normal for europeisk sikkerhet og den arktiske sikkerheten». Det er kloke ord og ei klar løypemelding til Stortinget, regjeringen og det norske Forsvaret. Det må satses mer i nord.

Nato er viktigere enn noen sinne for Norge. Det gir trygghet og stabilitet i usikre tider — som nå. Derfor er det også viktig at Jens Stoltenberg forlenger sin periode som generalsekretær.

Medlemslandene er svært fornøyd med at Stoltenberg fortsetter. Da Stoltenberg ble ansatt som sentralbanksjef ga flere av de store landene uttrykk for bekymring for at det planlagte lederskiftet kunne føre til uro og svekke organisasjonens stabilitet — mens krigen herjer i Ukraina og situasjonen er svært uoversiktlig og uavklart.

Da det torsdag ble offentliggjort at generalsekretær Stoltenberg likevel ikke blir ny sentralbanksjef, men fortsetter i Nato, ble det mottatt med stor tilfredshet.

Norge beholder dermed den prestisjetunge posten i Nato, og får også en dyktig kvinnelig sentralbanksjef

Og for Stoltenberg selv var dette valget det eneste riktige å gjøre. Stoltenberg har mottatt klare signaler fra blant andre USA, Tyskland og Frankrike om at han har vært en svært viktig brikke for å skape mest mulig trygghet og samhold i løpet av sine åtte år som Natos generalsekretær. De vil derfor ha han med videre.

Dette samholdet ble så til de grader satt på prøve da krigen i Ukraina brøt ut. Og Stoltenberg har levert. Nato framstår nå som sterkere og viktigere enn noensinne. Ukraina-krigen har smeltet hele organisasjonen mer sammen, også de som tidligere har vært mest utfordrende for Stoltenberg å forholde seg til: USA under Donald Trump og Tyrkia under Recep Erdoğan.

Hvilke utfordringer Nato ville stått overfor uten Stoltenberg ved roret, vet man selvsagt ikke. Men et lederskifte til høsten kunne ha ført til at samholdet blir satt på nye prøver i en tid da dette er hva organisasjonen trenger minst. At ingen klare arvtakere er blitt lansert viser med all tydelighet at Stoltenberg er organisasjonens mann nå og framover.

Norge beholder dermed den prestisjetunge posten i Nato, og får også en dyktig kvinnelig sentralbanksjef. Det er gode løsninger for alle parter. Nå er det viktig at Norge tar signalene fra Nato-sjefen til etterretning: Det må satset mer i nord. Forsvaret må rustes opp: «Vi kan ikke tillate et sikkerhetsvakuum i nord», sa Stoltenberg, og la dermed klare føringer for framtidas forsvar i nord.

Minileder: Exit eksamen?

Etter tre år med avlyst eksamen i 10. klasse og på videregående, vil Utdanningsdirektoratet vurdere å skrote eksamen for godt.

Men skoleungdommen skal vel fortsatt settes på prøve?