Nyttårsfesten i IL Pioners klubbhus i Finnfjordbotn er et alvorlig varsku til unge som arrangerer og deltar på slike tilstelninger. Selv om intensjonene er de beste kan slike fester fort komme ut av kontroll — og smittebølgen er nå så sterk at den sprer seg lynraskt i alle retninger — og den rammer også fullvaksinerte. At festen politietterforskes er naturlig.

Tirsdag var det konstatert 37 smittede relatert til den private festen. Antallet vil øke. Antall nærkontaker i karantene har passert 150. Senja kommune så naturlig nok ingen annen utvei enn å politianmelde festarrangørene, og politiet startet allerede tirsdag med vitneavhør.

Politiet prioriterer saken høyt, og ønsker en rask avklaring på om noe straffbart har skjedd — om de ansvarlige for festen har brutt covidforskriften bestemmelse om at det ikke kan være flere enn 20 pluss arrangør til stede på denne typen fester.

Mye tyder på at det har vært atskillig flere enn 20 personer til stede. Noen av de som sto bak festen valgte etter egne opplysninger å forlate lokalet etter å ha mistet kontrollen etter midnatt. Det er i utgangspunktet en alvorlig hendelse, men det er grunn til å understreke at etterforskningen ikke er fullført, og ingen er foreløpig straffet. Normalt nivå på bøter dersom disse reglene er brutt, er på rundt 20.000 kroner.

Smitteutbruddet er svært omfattende — det største enkeltutbruddet i Midt-Troms etter at koronapandemien traff oss i mars 2020. Det tilsier også at denne saken bør prioriteres høyt og avklares raskt av politi og påtalemyndighet. En slik prioritering fra politiets side har også en åpenbar preventiv funksjon, spesielt siden dette i all hovedsak handler om unge mennesker.

Denne type festlige tilstelninger er en elendig idè, ikke minst fordi helsemyndighetene i god tid før julehøytida varslet at en stor smittebølge bygger seg opp. Det ser ut til å bli den største bølgen siden mars 2020.

Politiet vet allerede at det har vært flere private fester i leide lokaler i Finnsnes-området i jule- og nyttårshelga. Arrangørene i Finnfjordbotn synes det er urettferdig at de skal få skylda for hele dette smitteutbruddet. Det kan man forstå, men i ettertid burde alle skjønne at å arrangere en såpass stor fest selve nyttårsaften med stengte utesteder innebar en enorm risiko for stor smittespredning. Denne type fester blir fort gjort kjent gjennom sosiale medier, og da er det ingen sensasjon at mange strømmer til og at situasjonen raskt kan komme ut av kontroll.

At spesielt ungdom har et stort behov for sosial kontakt er fullt forståelig. Ikke minst fordi mange over lengre tid har følt seg isolert, og føler behov for å «ta det igjen» når mange venner er hjemme i jula. Men koronaen er slett ikke over, tvert imot, og den rammer nå flest unge. Også derfor burde man tenkt seg ekstra nøye om.