Etter en sommer med utbredt skadefelling av grågås, starter nå den tidlige jakta på grågås som mange kommuner har åpnet for.

Under tidlig jakt er det bare tillatt å jakte på dyrket mark og gjødslet beite og i en randsone rundt, og innenfor en bestemt periode på døgnet. Men denne regelen respekteres ikke av alle.

I fjor ble to jegere i Nærøysund kommune bøtelagt med 12.000 kroner hver etter ulovlig jakt på grågås. Jakta foregikk fra motorbåt, og jegerne forfulgte gjessene inn i friområdene og fortsatte skytingen der. Etter jakta ble det bare funnet en enslig og tilsynelatende skadeskutt gås igjen av en opprinnelig flokk på rundt 40.

Det synes å råde en ukultur i grågåsjakta, med lovstridig jakt og grusomme avlivingsmetoder av skadeskutte fugler

I 2019 ble et annet tilfelle av ulovlig jakt under tidlig jakt anmeldt i Frøya kommune. Da ble det 27. juli funnet 20 gjess som var dumpet i sjøen med bryststykket skåret ut, etter at jegere hadde skutt vilt mot fuglene fra pickup. Jakta foregikk i friområdet der grågåsa etter regelen skal få være i fred frem til ordinær jakttid. Dumping av haglskutte fugler kan ellers føre til blyforgiftning av andre dyr.

Når gjessene jaktes i friområdene kan de bli drevet på et for tidlig trekk, før ungene er fullt flygedyktige og før de voksne fuglene er i kondisjon etter mytingen. Et fremskyndet høsttrekk kan føre til at grågåsa vender tidligere tilbake om våren for å rekke å fullføre hekkingen før jakta starter. Det kan gi økte skader på nyspiret mark og føre til mer skadefelling, som tidlig jaktstart i prinsippet skal forhindre.

Det synes å råde en ukultur i grågåsjakta, med lovstridig jakt og grusomme avlivingsmetoder av skadeskutte fugler. De fleste jegere er trolig lovlydige, men jegerorganisasjonene bør likevel rydde opp i holdningene hos sine medlemmer. Når dyr påføres lovstridige lidelser under jakt bidrar det til en rettferdig kritikk av jakt.