Først trodde vi at saken om familien Collin på Finnsnes skulle bli løst i 2020. Det skjedde ikke. Heller ikke i 2021 kom løsningen, til tross for politikernes valfartet til Finnsnes kirke før valget.

Etter valget har de vært svært så fraværende. Gjemt bak at de ikke kan gå inn i enkeltsaker skjer ingenting. Vi trodde det kom en løsning fordi saken virket soleklar.

Jeg tror samtlige som har tatt seg tid til å lese alle dokumentene i saken tenker det samme — her har byråkratiet feilet, denne familien har krav på beskyttelse. De må ut av et kirkeasyl som har vart i over syv år.

Julaften var det to år siden første gang Folkebladet skrev om familien. To år er gått, og fortsatt sitter familien fast i kirken. UNE står på sitt om at familien ikke er troverdig, og at det er trygt for dem å returnere til Sri Lanka. Dette til tross for FN-rapporter, flere professorer, Norges fremste eksperter på Sri Lanka som er klar på faren for familien ved en retur.

Og en rekke vitner uten tilknytning til familien bekrefter familiens fortelling om deres tilknytning til Tamiltigrene (LTTE).

I forbindelse med ny omgjøringsbegjæring som ble sendt UNE i høst har forretningskvinne og milliardær Hilde Midthjell gått gjennom hele saken fra de første intervjuene i Norge. Hun laget en kronologisk oppsummering av alle saksdokumenter gjennom 12 år, i tillegg til ei liste på 35 punkter, over alle vitner inkludert flere sakkyndige rapporter. Midthjell konkluderer med at UNE har gjort alvorlige saksbehandlingsfeil i denne saken.

– Når vi gjentatte ganger ser kritikkverdig saksbehandling hos UNE, er dette noe mer enn bare enkeltsaker, det er systemfeil som det må settes et sterkt fokus på, slo hun fast i Folkebladet 21. oktober 2021.

Det er bare å sende en sterk anbefaling til spesielt politikere om å lese det grundige arbeidet Midthjell har gjort. Det blir uforståelig at politikere fortsetter å gjemme seg bak at de ikke kan gå inn i enkeltsaker. Er det slik at politikere som styrer landet ikke kan endre en praksis — gjøre noe med systemfeil som får svært alvorlige konsekvenser for de som rammes?

Kan ikke politikerne pålegge eller anmode UNE om å behandle denne saken og andre tilsvarende saker i nemnd med minst tre medlemmer, etter UNEs egne retningslinjer og etter utlendingslovens bestemmelser?

Seks ganger har enkeltpersoner i UNE avslått å omgjøre saken, aldri har nemnda behandlet saken. Enkeltpersoner/nemndledere har gjentatte ganger konkludert med at det ikke engang er vesentlig tvil. De siste fire avslagene har en og samme nemndleder avgjort/avslått. Tre ganger har nemndlederen dermed behandlet klager på sin egen saksbehandling.

På hvilke andre områder er en slik praksis akseptert? Aksepterer norske politikere denne praksisen og saksbehandlingen?

Er det slik vi vil ha det i Norge?

– I over syv år har Dilani Collin Johnson og hennes foreldre oppholdt seg i Finnsnes kirke. Politikere løser ikke saken, de gjemmer seg bak at dette er en enkeltsak. Foto: Ida Larsen