Det ble en kort prosess på sokkelen. Mindre enn ett døgn etter at tre oljefelt ble stengt ned som følge av streik, grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd. I stedet for den varslede opptrappingen av streiken, kom dermed produksjonen i gang igjen på feltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst, der arbeidstakerorganisasjonen Lederne hadde tatt ut 74 av sine medlemmer i konflikten. Organisasjonen står utenfor LO og andre hovedsammenslutninger og sluttet seg ikke til det meglingsresultatet som de to andre foreningene i oljevirksomheten hadde godkjent. Og Ledernes medlemmer har arbeidsposisjoner som er vitale for driften på plattformene.

Inntektsoppgjør er partenes ansvar, streik er et lovlig kampvåpen, og det råder prinsipiell enighet om at det bør være høy terskel for å stanse en streik med lønnsnemnd. Norge har tidligere, i flere omganger, pådratt seg kritikk fra ILO for å senke denne terskelhøyden. Kriteriene for å gripe inn er at liv og helse står i fare, eller den mer tøyelige posten for samfunnsmessige konsekvenser. Oljestreiken fremstår som et lærebokeksempel på det sistnevnte. For mens feriefolk flest trolig er mest opptatt av SAS-streiken, har en nedstengning på sokkelen helt andre dimensjoner.

Norge må fremstå som en forutsigbar, pålitelig gassleverandør i en turbulent verden

Det umiddelbare inntektstapet ble anslått til nærmere 2 milliarder kroner per dag. Og ifølge bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass innebar konflikten, allerede før den varslede opptrappingen, et bortfall på 13 prosent av norsk gasseksport. Dette kunne ingen ansvarlig regjering sitte stille og se på. Europa befinner seg i en energikrise, med konsekvenser vi knapt kan overskue, og den mest akutte mangelen er nettopp gass. Ukraina-krigen og reduserte gassleveranser fra Russland forsterker det underliggende energiunderskuddet i forbindelse med det grønne skiftet.

Våre europeiske venner og samarbeidspartnere anmoder oss derfor om å øke gassproduksjonen. Norge må fremstå som en forutsigbar, pålitelig gassleverandør i en turbulent verden. Energikrisen og den geopolitiske situasjonen gjorde at vi dessverre ikke hadde annet valg enn tvungen lønnsnemnd, fastslo arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) etter et resultatløst møte med partene tirsdag kveld. Det hadde hun simpelthen rett i,

MINILEDER

Tro ikke på Juli-nissen!

Fra 1. juli skulle ferga mellom Botnhamn og Brensholmen bli gratis som en av fergeforbindelsene med under 100.000 passasjerer årlig. Til stor skuffelse for mange, viser det seg at fergesambandet likevel ikke oppfyller departementets kriterier.

Tror man på juli-nissen, ender man ofte opp med skjegget i postkassen.