Den norske skole er helt kaputt! Norske elever har scoret dårlig på de fleste internasjonale undersøkelsene som har vært. Norge bruker mye mer penger på skole og utdanning enn de aller fleste land. Da burde det også være en selvfølge at vi også scorer bedre på undersøkelsene. Det gjør vi ikke!

Da Frp satt i regjering fikk vi endelig inn noe i videregående skole og høyere utdanning. Det var fraværsgrensa. Den er ikke perfekt, men må fremdeles opprettholdes. Fraværsgrensa er der for å se dem som detter utenfor skolen. Dem som sliter, og dem som trenger litt mer hjelp enn hva de andre trenger.

Det er ikke Jonas og Trygve som vet hva du vil og ikke, det er du selv som vet

Med fraværsgrensa har dropout-raten gått drastisk ned og vi ser at flere fullfører videregående skole. Noe som er minst like viktig er helsen til elevene, derfor økte vi budsjettet for å ansette flere helsesykepleiere med hele èn milliard kroner da vi satt i regjering. Nå ser man at flere skoler har helsesykepleier og at han eller hun er til stede flere dager enn det den var før. Dette viser at vi i FpU og Frp tar den psykiske helsen på alvor.

Vi må finne ut, hvor er det skolen feiler? Er det lærerne som er for dårlig? Eller er bare elevene late? Vi i FpU vet at det er ikke elevene som er så late som dem blir fremstilt som. Det er skolen! Vi må ha en endring i dagens skolesystem, og det må skje umiddelbart! Vi må fokusere på fremover er det at yrkesfag skal ha mindre ubrukelig teori, og heller mer praksis sånn at dem faktisk lærer noe de har bruk for fremover i tid.

Og ikke minst ha flere valgfag i skolen, fordi det er ikke sånn at det er Jonas og Trygve som vet hva du vil og ikke, det er du selv som vet. Derfor mener FpU at du skal få lov å bestemme mer over din egen skolehverdag. Med mere valgfrihet i skolen, vil også flere lykkes.

Flere som går siste året på videregående skole drar snittet sitt ned pga. russetiden. Med å forflytte eksamen fra mai til april vil det hjelpe svært mange elever som går siste året på skolen. Flere vil ha en skikkelig russetid der dem kan kose seg, kan drikke litt ekstra, og rett og slett bare feire at de er ferdig med videregående skole.

Senja og Omegn FpU er klar i sin tale, man skal kunne velge sidemål hvis man vil selv, vi skal opprettholde fraværsgrensa. Sist men ikke minst skal vi sende sosialistene ut av regjeringskontorene og en gang for alle gjøre sånn at eksamen er før russetiden, ikke midt i!