Da Norge fant olje i 1969, startet et oljeeventyr, der vi har levert energi til verden, og der fellesskapet har fått store inntekter, velferd og arbeidsplasser tilbake. Oljeeventyret startet opp uten aktivitet i Nord-Norge.

Nå er verden i endring. Klimaet blir varmere, og vi må bygge nye samfunn som lar oss opprettholde et moderne liv, samtidig som vi reduserer våre utslipp. Vi står på trappene av et nytt industrieventyr. Vi må sørge for at historien ikke gjentar seg. Det nye industrieventyret skal skje i Nord-Norge.

For å kutte utslipp trenger verden produksjon av batterier. Mange batterier. Den kommer også til å trenge andre former for drivstoff, som hydrogen eller ammoniakk. Verden kommer til å trenge stålproduksjon som er uten utslipp, og den kommer til å trenge at vi lærer oss å fange og lagre Co2.

Nord-Norge har alle forutsetninger for å produsere disse tingene. Det kan gi oss vanvittige mengder verdiskapning og arbeidsplasser.

Flere aktører i Nord-Norge er allerede i gang: Freyr skal etablere batterifabrikk i Rana. Blastr vurderer stålproduksjon på Fauske. Gen2 Energy skal bygge produksjonsanlegg for hydrogen i Mosjøen. Teco 2030 satser på hydrogenbaserte brenselsceller i Narvik. Aker ønsker å investere 50 milliarder kroner i Narvik, den største industrietableringen på land i Nord-Norge. Aker Clean Hydrogen og Varanger Kraft skal produsere hydrogen og ammoniakk i Berlevåg. I Hammerfest planlegger Horisont Energi i samarbeid med Equinor og Vår Energi, det første storskala-anlegget for lavutslipps ammoniakkproduksjon i Europa.

Plukk opp hansken, bygg morgendagens samfunn, og bygg dem her i Nord-Norge!

Flere av disse satsingene kommer til å kreve enorme mengder energi. Norge er en energigigant. Tilgang på billig strøm har tradisjonelt vært et konkurransefortrinn for norsk industri, og et gode for folk. Det skal vi sørge for at det er, også i framtiden.

I Nord-Norge har vi i dag et kraftoverskudd. Det kommer til å bli spist opp raskt av planlagte prosjekter. NVE skriver i «Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021 – 2040»: «Vi har antatt at kraftbalansen i Nord-Norge gradvis blir svekket fram mot 2040 som følge av nytt industriforbruk og elektrifisering av transportsektoren. Dette gjør at prisene i Nord-Norge beveger seg opp mot prisnivået i resten av Norden».

Marianne Sivertsen Næss Foto: Stortinget

Tilgang på energi betyr også noe for hvor mange prosjekter som velger å satse hos oss. Mer tilgang på energi betyr flere prosjekter, mindre tilgang på energi betyr færre prosjekter. Samtidig har vi et konkurransefortrinn. Verden trenger produksjon med lave utslipp, Norge kan produsere med fornybar energi. I en verden der 80 prosent av verdens energibruk fortsatt kommer fra kull, olje og gass gir det oss fantastiske muligheter til å bygge framtidens samfunn, i Nord-Norge.

Industrien bruker både kull, olje og gass for å produsere. Det gjelder også norsk industri. Vi kommer til å trenge mye mer fornybar energi i framtiden, for å erstatte dagens fossile energikilder. Det betyr at vi trenger å investere i fornybare energiformer som havvind, solenergi, oppgradering av vannkraftverk, vindkraft på land, men også energieffektivisering og fjernvarme. Tilgang på energi er infrastrukturen som gjør industrieventyret mulig.

Det nye industrieventyret skjer nå. Vi bygger framtidens samfunn nå. Det er en global konkurranse om å være først ute med å utvikle de nye løsningene. Nord-Norge har alle de naturgitte forutsetningene for å vinne den konkurransen. Vi kan sikre vår vekst gjennom å produsere det verden trenger i det grønne skiftet.

Men det vil ikke komme av seg selv. Vi er i konkurranse med andre land som ønsker seg det samme industrieventyret. Vi kan sitte om 30 år og klage over avfolking og forgubbing, eller vi kan få sterke nordnorske samfunn, yrende av aktivitet.

Som daglig leder i Maritime Sveiseservice fortalte meg: «Det grønne skiftet kommer, uansett om vi vil eller ikke. Vi kan velge om vi skal gå inn i det med ræva eller hodet først. De bedriftene som ikke jobber for å bli grønne, kommer ikke til å eksistere om 20 til 30 år». Den gode nyheten er at man kan skape jobber, samtidig som man kutter utslipp.

Min oppfordring til landsdelen er: Plukk opp hansken, bygg morgendagens samfunn, og bygg dem her i Nord-Norge!