Cruisenæringen er en viktig del av reiselivet i Norge. Langs kysten får tusenvis av utenlandske og norske turister oppleve en unik del av landet vårt. Storslått natur, byer og små lokalsamfunn. Og jo lengre nord vi kommer, jo mer betyr cruisenæringen for destinasjonsutviklingen og reiselivstilbudene. I tillegg er cruisenæringen viktig for verftsindustrien vår.

Arbeiderpartiet har et klart mål om at cruisenæringen skal utvikle seg videre, skape økte verdier, gi flere mennesker i reiselivet en helårsarbeidsplass og bidra til at vi også om 20 år kan vise frem kysten vår til turister.

Vi må likevel være ærlige om at cruisenæringen har klare utfordringer. Fra samtalene og møtene vi har hatt med næringen, er det noe jeg kan si at de også er klar over. Cruisenæringen står for store globale og lokale utslipp. Disse må reduseres kraftig.

Utfordringen vår er økt lokal verdiskaping, bedre besøksbidrag og reduserte utslipp

Den eneste muligheten for å oppnå dette er ny teknologi. Cruisenæringen må være med på den grønne omstillingen som hele maritim sektor nå står overfor, og de store cruiseselskapene har gode forutsetninger for å være motorer i den blågrønne omstillingen.

Arbeiderpartiet vil ha en grønnere og mer bærekraftig cruiseturisme. Samtidig må vi være realistiske i våre krav og forventinger.

Karianne B. Bråthen Foto: Arbeiderpartiet

De miljøkravene vi har vedtatt for verdensarvsfjordene, bidrar til å skape etterspørsel etter nødvendig miljøteknologi. Verdensarvsfjordene våre er blant verdens mest ettertraktede turistattraksjoner, og det er i vår alles interesse å bruke den til å stimulere til teknologiutvikling.

Arbeiderpartiet er teknologioptimistisk. Vi mener at fremtidens cruisenæring vil være grønn, og de funksjonene de benytter seg av, som for eksempel turbusser, vil være elektrifisert.

Det vi vil arbeide for, er at cruisenæringen må utvikles i sammenheng med resten av reiselivet. For utfordringen vår er økt lokal verdiskaping, bedre besøksbidrag og reduserte utslipp. Det er utfordringer vi må løse sammen.