En omsetning på formidable halvannen milliard kroner, et resultat før skatt på hele 250 millioner kroner før skatt og 195 millioner etter skatt — det er fasiten for Finnfjord AS i 2021, som ble det desidert beste året i bedriftens historie.

Smelteverket i Finnfjord har vært en hjørnesteinsbedrift for Finnsnes helt siden den første smelteovnen ble startet i mars 1962. Virksomheten ble først drevet av komandittselskapet K/S A/S Fesil-Nord. På folkemunne ble navnet naturligvis Ferroverket eller bare Ferroen, og i kjølvannet av Cuba-krisen høsten 1962 ble de to pipene på verket fort døpt til Kennedy og Khrustsjov etter de to statslederne.

Fesil-Nord gikk konkurs i 1982, og det var opphold i driften et års tid før Finnfjord Smelteverk AS, nåværende Finnfjord AS, så dagens lys i 1983 i regi av Geir Helge Wintervoll. Siden har man ikke sett seg tilbake. Familieeide Finnfjord AS har nå gründerens sønn, Geir Henning Wintervoll, som administrerende direktør.

Det er ikke så mange årene siden avisa Nordlys i en humoristisk vinklet artikkel om regnskapstall, sammenlignet overskuddet til Finnfjord AS med det til Mix-kiosken i Finnfjordbotn. Men i de senere år og med tallene for 2021 på bordet, så har Finnfjord AS slått ettertrykkelig tilbake og levert varene så til de grader.

Gode resultater for ferrosilisiumsproduksjonen er også godt nytt for de nye innovative prosjektene Finnfjord AS er involvert i

Geir Henning Wintervoll opplyser til Folkebladet at det ikke var gitt på forhånd at fjoråret skulle gi både omsetningsrekord og rekordoverskudd for industribedriften han leder. Bekymringer rundt hva korona-pandemien ville medføre av endringer i etterspørsel på verdensbasis, viste seg imidlertid å være helt grunnløse.

Prisene på ferrosilisium steg til nivåer man ikke har sett siden 70-tallet. Som en energikomponent i stålproduksjon, steg prisene i takt med etterspørselen av stål som følge av hjelpepakker i USA og Europa for å kickstarte økonomien etter pandemien. Høyere fraktrater for ferrosilisium fra Asia slo også heldig ut. Mange variabler var i favør av Finnfjord AS i 2021, og ifølge Wintervoll ser også 2022 lovende ut.

2021-overskuddet avsettes om lag halvt om halvt til utbytte og styrking av egenkapital. Bedre soliditet vil bidra til å realisere spennende prosjekter som omgjøring av CO2 til algebiomasse og et nytt renseanlegg for svovel og NOx-skrubbing. Gode resultater for ferrosilisiumsproduksjonen er med andre ord godt nytt for de nye innovative prosjektene Finnfjord AS er involvert i. Hjørnesteinsbedriften Finnfjord AS har en viktig rolle å spille også fremover.

MINILEDER

Ryk og reis - lykke til på reisa!

Reisafjorden eller Reisfjorden, det hersker det stor uenighet om.

Diskusjonen foregår på «ryk og reis»-nivå.