Samtidig som debatten om styrking av Forsvaret går for fullt, kommer avsløringer på løpende bånd om en ukultur i organisasjonens egne rekker som opprører og overrasker. At ukulturen eksisterer er ikke overraskende — det som er nedslående er at befal som begår urett får fortsette i ledende posisjoner — uten store konsekvenser for videre karriere i Forsvaret.

Denne uka har NRK presentert saken om en major som i 2020 ble domfelt for fyllekjøring. Han ble også dømt for forsøk på å få oversersjant Kristine Solhaug (35) til å komme med en løgn om hendelsen.

Lørdag brakte Folkebladet et oppfølgingsintervju med Solhaug. Hun har tilbrakt nesten hele sitt voksne liv på Bardufoss, og hun er redd hun vil angre når hun nå flytter. Men hun ser ikke noe alternativ, for fortsatt kjenner hun på ubehaget knyttet til den varslersaken som hele Norge sist uke er blitt kjent med.

Solhaug forteller at hun ble sykmeldt på grunn av presset fra sin nærmeste sjef. Tre ganger forsøkte hun å varsle Forsvaret om saken, men det framstår åpenbart at hun ikke ble lyttet til og tatt på alvor i tilstrekkelig grad.

De ansatte i Forsvaret må føle trygghet for at de blir ivaretatt av egne ledere

Hovedverneombud Thomas Norman Hansen i Hæren sier at varsleren ikke ble trodd og at saken ikke ble tilstrekkelig undersøkt. Majoren har fått fortsette som major i en betydningsfull stilling på Bardufoss, ifølge NRK sine reportasjer. Han ble dømt til fengsel i 36 dager — vant ikke fram med ankeforsøkene, men fastholder fortsatt at han er uenig i dommen.

Denne saken kommer kort tid etter at VG og Folkebladet presenterte historien om en 25 år gammel soldat som ble snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef, også dette en hendelse i Indre Troms. Snikfilmingen skjedde minst 38 ganger. Sersjanten som tilsto ugjerningen har beholdt sin stilling i Forsvaret. Han ble dømt til betinget fengsel — og betalte oppreisningserstatning til kvinnen.

NRK har fått tilgang til innholdet i over 70 varslingssaker mot offiserer i Forsvaret — 17 av dem i den øverste ledelsen. Det er en tendens til at varsler mot ledere ikke får noen konsekvenser, og det er en skandale forsvarsledelsen må rydde opp i — og innføre skjerpede rutiner.

For fire år siden fortalte flere kvinner i Forsvaret om seksuell trakassering. Tillitsvalgte forteller om interne undersøkelser som har vist at dette er utbredt. De som tør å varsle om uakseptable forhold fortjener all mulig ros. Det er modig i en organisasjon med et strengt hierarki.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen lover nå en gjennomgang av rutinene for varslingssaker. Det er åpenbart nødvendig. De ansatte i Forsvaret må føle trygghet for at de blir ivaretatt av egne ledere.

Minileder: Harry

Nordmenn «harryhandlet» for 2,1 milliarder kroner i første kvartal i år, melder NTB.

Samfunnet er tilbake til normalen.