I forrige innlegg i meningsutvekslingen om norsk EU-medlemskap spurte jeg Høyre tre konkrete spørsmål:

  1. Er Høyre klar til å akseptere at vi skal gi i fra oss nasjonal kontroll over fiskeriressursene våre?

  2. Er Høyre klar til å akseptere at vannkraften vår skal settes i samme bås som gass, olje og kull og behandles deretter, det vil si som forurensende energi?

  3. Er Høyre klar til å akseptere at vi skal slutte å lete etter og å produsere naturgass?

Høyres Trond Helleland svarer ikke på noen av spørsmålene mine i sitt svarinnlegg til meg. Jeg forstår at Høyre ikke ønsker å svare på spørsmålene, for et norsk EU-medlemskap vil innebære en sterk svekkelse av det norske folkestyret.

Nasjonal kontroll over fiskeriressursene våre har gitt oss mulighet til å drive bærekraftig forvaltning, og å utvikle Norge som en ledende sjømatnasjon. Vi har fordelt fiskekvotene slik at både små og store fartøy, og ulike regioner får sine andeler. Som EU medlem vil Norge bli underlagt EUs felles fiskeriforvaltning og må avgi fiskekvoter.

Marit Arnstad Foto: Privat

Kontroll over krafta vår har gitt norsk næringsliv et konkurransefortrinn i form av god tilgang på rimelig kraft. Høyres avgjørelser om å bygge Nord Link-kabelen til Tyskland og North Sea Connect til Storbritannia, og å ta inn EUs tredje energimarkedspakke i norsk lovgivning, har redusert den nasjonale kontrollen.

Nå er vi i regjering, og jobber for mer, ikke mindre nasjonal kontroll over krafta vår. Dessverre viser historien at når makt først er overført til EU, er den vanskelig å få tilbake. Men mer nasjonal kontroll er vårt klare mål. Et norsk EU-medlemskap står for det stikk motsatte.

Senterpartiet sier nei til norsk EU-medlemskap. På samme tid sier vi ja til konstruktivt internasjonalt samarbeid med EU og andre

Forvaltningen av olje- og gassressursene våre har gitt oss muligheten til å utvikle en av verdens beste velferdsstater. Når EU vil avvikle bruk av naturgass innen 2049 står det stikk i strid med vår plan om å utvikle olje- og gassnæringen.

Istedenfor å gå inn i substansen i meningene mine, velger Helleland å beskylde meg for å drive med «splittende retorikk». Uten å grunngi hva han mener.

Når Høyre ved Erna Solberg maner til en ny debatt om norsk EU-medlemskap, så er Senterpartiet klare til å legge fram argumentene for fordelen ved nasjonal kontroll over naturressursene våre og norsk suverenitet. Om Høyre har tro på saken sin bør de heller enn å stemple meningsmotstanderne sine komme med motargument.

Senterpartiet sier nei til norsk EU-medlemskap. På samme tid sier vi ja til konstruktivt internasjonalt samarbeid med EU og andre, med grunnlag i vår nasjonale suverenitet. Vi sier ja til å ha en egen valuta. Vi sier ja til et folkestyre med korte avstander mellom folk og politikere. Vi sier ja til å ha en selvstendig utenrikspolitikk. Vi sier ja til mer nasjonal kontroll over naturressursene våre.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her