Det er vemodig å høre på radio at vår statsminister Jonas Gahr Støre stiller seg uforstående til den økende inflasjon som nå er i emning. Bedrifter permitterer ansatte, bedrifter stenger ned og avvikler — og andre bedrifter går konkurs, som en følge av at Stortinget lar seg diktere av en mindretallsregjering.

Det skulle være vårt konkurransefortrinn i et land som store deler av året er dekket med snø og is, og i en landsdel der polarnatta går i et med dagen. Dette fortrinnet har våre folkevalgte på Stortinget og vår selvutnevnte regjering fjernet uten omtanke for konsekvensene for sine landsmenn og kvinner. Vår evige fornybare vannkraft som i flere tiår har skaffet oss lys og varme samt en konkurrerende likestilling med andre land der solen skinner hele året. Ei sol som skaffer lys og varme til drivhus og en grøderik jord året rundt.

En trenger ikke være rakettforsker eller den som har funnet opp kruttet for å forstå at klimatiske fordeler som fins sør for Norges sydspiss overgår fordelene vi hadde med billig vannkraft og egne oljebrønner. Når hver femte storbonde i Rogaland teller på knappene og vurderer å legge ned matproduksjonen, så burde det ringe noen kirkeklokker nært ørene på både regjering og storting. Vi bor i et land som ikke produserer mer som 30-40 prosent av jordbruksvarene vi bruker.

Beredskapslager som vi anså som svært viktig etter siste krig er nå fjernet. Resultatet så vi med egne øyne da det ble bebudet en prisstigning på ti prosent fra første februar. Hyllene i matbutikken ble rensket for livsnødvendige varer. Maten vi har på lager fins som regel på et vogntog eller et tog, på vei til sine konsumenter. Blir forsyningslinjene brutt til Norge vil det ikke bare være en nasjonal krise. Det vil oppstå anarki i løpet av en uke eller to.

Overskuddskrafta fra Norge utgjør bare èn prosent av Europas behov. Denne ene prosenten resulterer i at vi som nordmenn og brukere av vannkraft må betale flere tusen prosent mer enn det koster å produsere den strømmen som vi bruker og har bruk for

Vi bruker benevnelsen «blåruss» på folk som er flink med tall, folk som kan regne hvordan nasjonen kan driftes på billigste måte. Det er under utarbeidelse sånne regnestykker at et fordyrende mellomledd som et beredskapslager blir fjernet til fordel for konkurrerende handelsfortrinn. Tidligere var det staten som bidro med beredskapslager. Det fantes beredskapslager for kraftfôr som leverandørene rullerte, det samme var det med nødvendige melsorter som hvetemel mm. Leverandørene av gjær måtte holde et beredskapslager med tørrgjær. I dag har vi ingen buffer som sikrer matforsyningen.

Banale argumenter om at vi har fisk i havet og laks i mærdene faller på sin egen urimelighet. Storparten av foret som brukes i oppdrettsnæringene blir importert, og hvor lenge kan fisken leve i fangenskap uten mat?

Hvorfor statsminister Støre stiller seg uforstående til prisstigningen er vanskelig å forstå for mannen og kvinnen i gata. Det er Støre som på sin vakt har tillatt at det skal være lik strømpris i Vadsø som i Berlin. Å bruke Russlands angrep på Ukraina som en unnskyldning for at energiprisene i Norge stiger til astronomiske høyder medfører ikke riktighet. Sannheten er at det fremdeles koster bare 12 til 15 øre å produsere en KW strøm. Så hvorfor skruppelløse strømprodusenter kan få tillatelse til å kreve syv-åtte kroner pr KW for fellesskapet goder er helt uforståelig, om det ikke var for at staten kunne håve inn milliarder på økte skatter og avgifter.

Vi kan ikke sammenligne Norge, som har vel fem millioner innbyggere, med resten av Europa. Overskuddskrafta fra Norge utgjør bare èn prosent av Europas behov. Denne ene prosenten resulterer i at vi som nordmenn og brukere av vannkraft må betale flere tusen prosent mer enn det koster å produsere den strømmen som vi bruker og har bruk for.

Ole Henriksen Foto: Privat

Dette er en villet politikk fra regjeringspartiene, det er muligens også en villet politikk fra Høyre, så noe taktskifte i så måte ved neste valg vil tvilsomt skape forbedringer. Etter statistikken så lever nå 16 prosent av Norges befolkning under fattigdomsgrensa, og mange må tigge etter mat. Når Støre slår armene ut mot den store verden og sier, «vi skal ta i mot krigsflyktninger fra Ukraina», så sier han ikke samtidig at alle flyktningene som er mindre bemidlet må stå i matkø å tigge.

En annen ting Støre nevner er at pensjonister jevnt over har god økonomi. Når statsministeren sier sånt, kan det være nærliggende å sammenligne Støre med det som skjedde for 2.000 år siden. Den gang fariseerne foldet sine hender og sa: «Jeg takker deg Gud for at vi ikke er som tiggerne». Støre, det er ikke alle som mottar statspensjon, og et fåtall av landets innbyggere som mottar stortingspensjon.

Landbruksminister Sandra Borch mener at dagligvarebransjen 1. februar har en prisstigning som vanskelig lar seg forklare. Som minister bør hun se på egen regjering som har lagt grunnlaget til prisstigningen med og la energiprodusentene utføre et skamløst ran av det norske folk.