1. august er startskuddet for flere endringer regjeringa har fått gjennom, og som kommer barnefamilier til gode. Fra og med i dag får også andreklassingene gratis kjernetid i SFO, slik førsteklassingene allerede fikk i fjor høst. Det betyr at alle andreklassinger får 12 timer gratis SFO i uken, og for de som har heltidsplass reduseres månedsprisen. En barnefamilie kan spare inntil 20.000 kroner på dette.

I barnehagen settes maksprisen ned til 3.000 kroner. Og har du tre barn i barnehagen samtidig blir det tredje barnet gratis, noe som kan spare familien for inntil 24.000 kroner i året.

Som mamma til en gutt i barnehagen og ei jente som snart er klar for skolestart i andreklassen, kan jeg skrive under på at dette er en stor lettelse for lommeboka. Og familiene i Målselv er ekstra heldige siden vi i løpet av denne perioden fikk gjennomslag for å innføre søskenmoderasjon også mellom barnehage og SFO.

Det viktigste i livet er også det viktigste i politikken

Disse endringene gjør at flere blir inkludert i fellesskapet, både i barnehagen og på SFO, fordi flere har råd til å benytte seg av tilbudene. Det gjør at flere av de yngste på skolen kan utfolde seg sammen andre barn og voksne fremfor å gå hjem alene.

Målselv Arbeiderparti er glade for at regjeringa har fått disse ordningene på plass, men vil fortsette jobben med å gjøre barnehagen og SFO bedre. Vi ønsker at regjeringa ser til Målselv og sørger for at søskenmoderasjoner også gjelder de som har barn både i barnehage og SFO. Vi er i gang med å undersøke om kostpenger kan inkluderes i maksprisen, og om ordning med fullkost fungerer i de barnehagene som har det og om dette kan videreføres i resten av barnehagene.

Sist, men ikke minst — bygging av ny(e) barnehage(r) i Bardufoss-området skal prioriteres, og planlegginga må komme i gang nå! I seks år har jeg hatt barn i barnehage på Bardufoss. Vi er superfornøyd. Det har vært stabilt og trygt, med dyktige og engasjerte voksne som gjør det beste ut av det de har. Jeg er imponert over hvordan de klarer å drive en så god barnehage fordelt på så mange slitne bygg.

Men de ansatte i barnehagene fortjener en arbeidsplass som gjenspeiler den viktige jobben de gjør, og ungene våre fortjener en arena hvor de kan utfolde seg. Det viktigste i livet er også det viktigste i politikken, og derfor prioriterer Arbeiderpartiet barn og unge.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her