Nå er det på’an igjen, sang Jan Eggum.

Og nå er det på’an igjen for småbarnsforeldrene i kommunen. Det startet onsdag. Da tikket det inn melding fra barnehagen med oppfordring om å hente barna klokken 14.30.

At kun sju av 20 barnehager tilfredsstiller minimumskravene burde få varsellampene til å blinke.

Årsaken var sykdom blant de ansatte. Torsdag morgen tikket det inn en ny melding: «Grunnet sykdom hos flere ansatte på avdelingene, er vi dessverre nødt til å stenge tidligere i dag. Barna må hentes senest kl. 15.00 (...)».

En knapp halvtime senere kommer det nok en melding fra barnehagen om at den ene avdelingen må stenges og at barna må hentes snarest av foreldrene.

Det er selvfølgelig fullt forståelig at ledelsen i barnehagen blir nødt til å gjøre disse grepene. Er det ikke nok ansatte på jobb, kan ikke barnehagen driftes forsvarlig. Og da må man i ytterste konsekvens stenge ned hele eller deler av barnehagen. Slik det ble gjort torsdag.

Folkebladet har tidligere skrevet om samme problematikk i både Målselv, Sørreisa og Senja. Nå tror jeg begeret er overfylt for mange foreldre.

Min eldste datter startet i barnehagen høsten 2018. Våren 2021 fulgte lillesøster i fotsporene.

Det er mulig jeg har gullfisk-hukommelse, men slik jeg husker årene før pandemien var det sjeldent eller aldri at avdelinger i barnehagen måtte stenges ned på grunn av mangel på ansatte.

Etter pandemien sitter jeg med en følelse av at dette har blitt et større og større problem. Hittil i 2023 har jeg fått til sammen åtte meldinger med enten oppfordringer om å hente barna tidlig, holde barna hjemme neste dag eller å hente barna snarest fordi avdelingen må stenge.

Dette er overhodet ikke de ansatte i barnehagen sin feil, som gjør en kjempeinnsats for at barna i kommunen skal ha en trygg og god oppvekst. Dette er heller ikke ledelsen i de respektive barnehagene sin feil. I en melding skriver de at det er vikartørke og i ren desperasjon lurer de på om det er noen av foreldrene som kan tenke seg å ta vikar-oppdrag i barnehagen.

Men det er her jeg vil adressere ansvaret videre til både administrasjon og politikere, lokalt og nasjonalt. For dette er riv ruskende galt.

Heldigvis har jeg en arbeidsgiver som er meget fleksibel som gjør at jeg, på samme dag som jeg skriver dette, kan forlate tidligere fordi barnehagen må stenge klokken 15.00.

Men hva med de som ikke har det like fleksibelt? Hva med pappa som kjører ambulanse? Eller mamma som er politi og nettopp har rykket ut til en hendelse? De settes i en alvorlig skvis når meldingen fra barnehagen kommer.

At kun sju av 20 barnehager tilfredsstiller minimumskravene burde få varsellampene til å blinke

I 2018 ble det lovfestet en bemanningsnorm i barnehagene. Den stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Året før ble pedagognormen skjerpet. Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

På Utdanningsdirektoratets nettside kan man sjekke om barnehagene oppfyller minimumskravene til bemannings- og pedagogtetthet. Av 20 barnehager i kommunen er det kun sju av dem som oppfyller kravene til begge normene. Én barnehage oppfyller ikke noen av kravene, mens resten tilfredsstiller kravene til bemanning, men ikke til antall pedagoger.

Jeg har ingen grunn til å tro at dette er særegent for Senja, men at man vil få lignende tall i andre kommuner.

Det er verdt å merke seg at dette er beskrevet som minimumskrav. Kommunene og barnehagene står fritt til å ansette flere slik at det er færre barn per ansatt enn minimumskravet sier.

Og for den selvutnevnte barnebyen Finnsnes skulle man tro at dette ville være et viktig punkt for Senja kommune. Men dessverre ser det ut til at man i for stor grad vil basere seg på minimumskrav og vikarer. Det ser ikke ut til at det er vilje til å få flere fast ansatte. Ved å få flere fast ansatte vil barnehagene bli mindre sårbar ved sykdom og vil samtidig kunne gi et bedre pedagogisk tilbud til barna.

Slik jeg ser det er det krise for barnehage-bemanningen i kommunen. At kun sju av 20 barnehager tilfredsstiller minimumskravene burde få varsellampene til å blinke.

At regjeringen har gjort barnehagen billigere er vel og bra. Men de stadige meldingene om tidlig stenging og stengte avdelinger gjør foreldre frustrerte. Vi betaler for en tjeneste som skranter — og kan gå glipp av tapt arbeidsfortjeneste. Ikke minst — og aller viktigst: Barna får ikke det tilbudet de har krav på.

Her må politikere, både lokalt og nasjonalt, komme på banen. Det må bli mer attraktivt å jobbe i barnehage. Det må utdannes flere barnehagelærere. Det må gjøres tiltak for å rekruttere disse til Midt-Troms. Og det må gjøres tiltak for å få barnehagelærere i andre yrker til å vende tilbake til barnehagen.

Og det må skje snarest. Vi har et ansvar for at barna våre får en trygg og god oppvekst.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her