Nyhetene fra Ukraina strømmer inn over oss, dramatiske og forferdelige scener avspilles og vi trekkes med i analyser fra forskere, analytikere, observatører og politikere. Det er nesten så vi ikke helt tror hva vi opplever nå. Fra Moskva står NRKs mann frem og viser oss hva media der serverer den russiske folket. Det er helt utrolig, og Russland fremstår i alle fall på ett område som verdensledende — i produksjon av løgn og bedrag.

To russiske politikere har stått frem blant Putins mange lakeier. Begge har hatt en stor kredibilitet i vesten; tidligere president Medvedev og utenriksminister Lavrov. Vi husker de gyldne tider når president Medvedev spiste burger sammen med president Obama, og hvor tonen mellom dem og visjoner for verden var de beste. Utenriksminister Lavrov fremsto som en reflektert og kunnskapsrik minister som sammen med vår utenriksminister den gang, Jonas Gahr Støre, fikk landet avtalen om grenselinjene i Barentshavet. Nå har begge til de grader mistet sin kredibilitet, og fremstår som tåpelige klakører for Putins galskap.

Medvedev har lagt frem Russlands ambisjoner om en superstat fra Vladivostok i øst til Portugal i vest. Styrt fra Moskva skal dette bli fremtidens stormakt, og styrt etter de russiske prinsipper for statlig makt, kontroll, produksjon av falske nyheter og løgn, mangel på frihet og menneskerettigheter, slik folk i Russland erfarer dette i dag. Utenriksminister Lavrov tilbakeviser hele veien klart dokumenterte brudd på krigens lover og all den fandenskap som følger de russiske styrkene.

Nå er det også klart at de russiske militærstyrker står langt tilbake i slagkraft i forhold til Ukraina. Det går rett og slett veldig dårlig for den store russiske arme i møte med deres motpart der. Nå står informasjonsmannen til Putin, Peskov, frem og sier at om Russlands eksistens blir truet, så tar de i bruk atomvåpen.

Sikrer vi ikke vårt demokrati med alt det står for, så er løgn og bedrag, undertrykking og mangel på frihet i all sin velde det vi kan se frem til

Hva betyr det da? Er Russlands eksistens truet av om Finland og Sverige blir medlem av forsvarsalliansen Nato? Eller er de russiske stormannsgale visjoner om et storrike fra Stillehavet til Atlanterhavet i eksistensiell fare, slik at det skulle legitimere bruk av atomvåpen? Deres militære konvensjonelle styrker er det jammen ikke mye å være redd for ser det ut til. Men Russland sitter på verdens største atomvåpenarsenal, og det bekymrer.

I den galskapen som nå rår, minner jeg på om andre våpen som Russland har i sin besittelse. Destabilisering og nedgradering av demokratiene, slik vi erfarte det under USA-valget på president for fem år siden. Trump ble valgt og Hillary Clinton mistet muligheten til å bli første kvinnelige president der. En betydelig svertekampanje, mye iverksatt fra Russland, satte Clinton sjakk matt i valgkampen.

Are Eriksen Foto: Arve Svestad

I Norge har vårt storting blitt hacket av «andre makter», og flere bedrifter i Europa har hatt tap av store summer etter at datasystemene deres er blitt satt ut av drift. Cyberkrig drives i dag, og fly som skal lande i Kirkenes er ofte utsatt for ustabile GPS-signaler gjennom påvirkning fra Russland.

Det hender at jeg får delinger på nettet fra noen som gjør meg oppmerksom på hvor stupide og hodeløse våre politikere er. Jeg har svart noen at disse og etterspurt hva alternativet er. Det er hodeløse beskyldninger og tåpeligheter i mange medier som ikke er redaktørstyrte. Dette er Putins venneflokk i Norge, nedgradering av vårt demokrati, av vår styringsorden, av vårt rettssystem og menneskerettighetene, i det hele vår frihet. Slå det tilbake og etterspør hvilken orden de ser for seg. La trollene komme opp i solen, så sprekker de.

Norge har penger nok til å hjelpe på Ukraina i deres og våres kamp. Full støtte til å gi dem all den støtte vi kan, med våpen og humanitær hjelp. Så får vi bygge opp, hurtigere enn noen planer har skissert, vårt forsvar til å ha en troverdig slagkraft fra Finnmark i nord til Lindesnes.

Nå er tid for oss nordmenn å stå sammen, støtte til myndigheter i deres streben på å sikre vårt land. Vi må ikke oppleve et nytt 9. april der landet lå åpent for datidens tyske krigsmakt. Det betyr kort og godt at vi må ruste opp, flere må gjøre militærtjeneste, større del av statsbudsjettet må gå til sivil og militært sikkerhetsarbeid. Jeg forstår det norske folk som overveldende støttende til slik prioritering nå.

I Ari Brox sitt hjertesukk i Folkebladet den 7. april er jeg enig i det han skriver. Vi står overfor store klimamessige utfordringer nå, og verden kan gå inn i en dyster fremtid om ikke vi handler. Den russiske aggresjon og ambisjon er derfor den mest gigantiske trussel mot jordas fremtid.

Sikrer vi ikke vårt demokrati med alt det står for, så er løgn og bedrag, undertrykking og mangel på frihet i all sin velde det vi kan se frem til. Da vil Jorda fort utplyndres og ødelegges av de destruktive maktkrefter som nå utspilles i Russland. Derfor må vi ha to tanker i hodet samtidig; sikre vårt land og demokrati og samtidig arbeide målrettet mot klimatrusselen.